CURSUS 4: VERANDERKUNDE: LEIDEN EN MANAGEN VAN VERANDERINGS-  EN SAMENWERKINGSPROCESSEN

Als je bezig gaat met het realiseren van wat je vanuit je missie en visie belangrijk vindt, in het krachtenveld van belangen en relaties binnen de organisatie, betekent dat verandering: het wordt anders dan het was. Het is belangrijk als clinical leader inzicht te hebben in verander dynamieken binnen organisaties, en vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van een veranderaanpak die past bij de doelen en de context waarin die gerealiseerd moeten worden.

De vierde cursus van het curriculum is daarom gewijd aan het begrijpen, ontwerpen en (bege-)leiden van veranderprocessen. Aan de hand van het “vijf kleuren-model” van Léon de Caluwé c.s. leer je organisaties en veranderprocessen te begrijpen en te benaderen vanuit verschillende perspectieven, en een aanpak te kiezen die past bij de de gegeven én de gewenste situatie; het maakt voor de aanpak immers veel uit of het gaat om het verbeteren van het bestaande, of het creëren van iets heel nieuws.

Aan de hand van eigen verandercases oefen je je in stijlen van leiderschap bij verandering, en in het kiezen van passende interventies.

Iets willen veranderen, of iets nieuws ontwikkelen, heeft veel te maken met ondernemerschap. Daarom gaan we in deze cursus in gesprek met een zorgondernemer over nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen die zich aandienen, en over wat ondernemerschap inhoudt en van je vraagt.

Onderwerpen

 • Kleuren en stijlen van veranderen
 • Ontwerpen van een passende veranderaanpak
 • Leiding geven aan veranderprocessen in eigen cases: leiderschapsstijlen
 • HRM en verandermanagement: hoe krijg je(lastige) collegae/medewerkers mee.
 • Samenwerken tussen bedrijfsonderdelen
 • Ondernemershap in de zorg
 • Intervisie rond eigen casuïstiek

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en actie : toepassen in oefeningen en rollenspelen.

Docenten

Frank Berends, GZ-psycholoog, trainer/coach en organisatieadviseur, Frans Que T.H., psychiater-psychotherapeut, MBA.

In de meeste cursussen treden gastdocenten en/of acteurs op, o.a.:

 • Dr. Bertine Lahuis, Kinder en Jeugdpsychiater, bestuursvoorzitter Karakter
 • Drs. Ariëtte van Reekum, psychiater, docent en Bestuurslid GGZ Breburg
 • Herma van der Wal, Psychiater en lid van de Raad van Bestuur van Dimence
 • Prof. Dr. Ir. Jan Vissers, hoogleraar Zorglogistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Erwin van Meekeren, psychiater, docent en auteur, specialist Persoonlijkheidsproblematiek
 • Martin de Heer MBA, zorgondernemer, bestuursvoorzitter van NL Mental Care en Mentaal Beter
 • Prof. Dr. Robert Schoevers, hoogleraar, opleider en afdelingshoofd Psychiatrie aan het UMC Groningen
 • Prof. Dr. Guus van Montfort, bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie aan de Universiteit Twente en voorzitter van Actiz
 • Wouter Hart, auteur Verdraaide Organisaties en een groot inspirator op het gebied van leiden en organiseren vanuit de Bedoeling
 • Jean Vranken, aikido meester
Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat per cursusblok om 16 punten.

Kosten

Per cursusblok € 1.750,- per persoon (inclusief hotelkosten). Voor deelname aan alle 5 de cursussen geldt een gereduceerde totaalprijs van € 6.200,-.

Er is geen BTW verschuldigd.

Cursusdata en locatie

Deze cursus vindt plaats op 30 juni, 1 en 2 juli 2021 (jaargang 35).

Al onze cursussen vinden in principe plaats in Hotel 't Speulderbos in Garderen.

Studiebelasting

Per cursus(blok) 2,5 dagen (inclusief de tussenliggende avonden). Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht).

Verplichte literatuur
Voor het Curriculum is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van de onderstaande boeken:

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor deze cursus. U kunt de gewenste cursus(sen) aanvinken of kiezen voor het gehele Curriculum (alle 5 de cursussen). Na inschrijving krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van ons secretariaat.

Kosten € 6200,- per persoon (inclusief hotelkosten) voor het hele Curriculum of € 1750,- per afzonderlijke cursus. Over te maken na ontvangst van de factuur