Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters

Het Curriculum Clinical Leadership is dé opleidingsroute voor psychiaters op het gebied van klinisch leiderschap: inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud, regie nemen binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg en de organisatie. Dat vereist een stevig persoonlijk en professioneel kompas en leiderschaps- en managementvaardigheden.

Clinical Leadership gaat over: kompas (inspiratie vanuit eigen missie en visie), koers uitzetten, inspireren en verbinden, leiderschap en management, resultaatgericht realiseren, leiden van veranderingsprocessen en persoonlijk leiderschap.

 

Eerdere deelnemers zijn enthousiast over het programma en wat het hen heeft opgeleverd:

"Inzicht in beleids- en organisatieprocessen"

"Inhoud vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering"

"Effectiever in leiderschap, management en beleid"

"Een professioneel kompas en ontwikkelplan"

“Praktische tools voor onder meer onderhandelen en conflictvaardigheid”

"Een waardevol netwerk"

"Persoonlijk leiderschap: weten wat je wilt, je eigen leider zijn"

"Inspiratie en plezier"

Het Curriculum omvat vijf cursussen van 2,5 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen een opleidingsroute in de voor klinisch leiderschap noodzakelijke competenties.

CURSUS 1: (ZELF)STURING VANUIT MISSIE EN VISIE (30 JUNI - 2 JULI 2021)

Verkenning klinisch leiderschap, (zelf)sturing vanuit missie en visie, persoonlijk ontwikkelplan, presenteren en motiveren, timemanagement.

CURSUS 2: LEIDERSCHAP, TEAMMANAGEMENT, BELEIDSONTWIKKELING (13-15 OKTOBER 2021)

Klinisch leiderschap en organisatiekunde, leiderschap en teameffectiviteit, (duaal) leiderschap en management, sturen vanuit visie en beleidsplan, SWOT-analyse, het krachtenveld van belangen en machten (stakeholdersanalyse), onderhandelkunde.

CURSUS 3: INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN (24-26 NOVEMBER 2021)

Leiderschapsstijlen, projectmanagement en strategische planning, vaardig in conflict, zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren.

CURSUS 4: VERANDERKUNDE (LEIDEN EN MANAGEN VAN VERANDERINGSPROCESSEN) (2, 3 EN 4 FEBRUARI 2022)

Leiding geven aan organisatieverandering, HRM en organisatieverandering, persoonlijk leiderschap (varen op eigen kompas), ondernemerschap, samenwerking tussen bedrijfsonderdelen.

CURSUS 5: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN CAPITA SELECTA (30 MAART - 1 APRIL 2022)

Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht, kosten en baten van de zorg, marktwerking en ontwikkelingen in de zorg, toekomstscenario’s, healthcare governance, de rol en visie van de zorgverzekeraar.

Tijdens de laatste cursus van het curriculum bieden wij de groep een 2-daagse verdiepingscursus aan die ongeveer een jaar na de afronding van het curriculum zal plaatsvinden. Hierbij kiezen we onderwerpen uit ons aanbod van 1-daagse verdiepingscursussen en stellen we een programma naar wens van de groep samen. Tijdens deze 2-daagsen wordt tijd ingepland voor intervisie en het bespreken van het Persoonlijke Ontwikkel Plan.

Tot nu toe heeft elke groep hier dankbaar gebruik van gemaakt en het weerzien van de mede-cursisten en de mogelijkheid van intervisie als zeer waardevol ervaren.

 

Inschrijven voor het Curriculum Clinical Leadership voor psychiaters

De inschrijving voor jaargang 35 is gesloten.