Docententeam

Frank Berends (1953) is GZ psycholoog, trainer, -coach, opleider en organisatieadviseur. Hij woont en werkt in Nederland en Zuid Frankrijk, in de Haute Provence). Na jaren werken in de GGZ als GZ psycholoog en in diverse managementrollen helpt hij sinds 2000 professionals, teams, leiders en organisaties hun doelen te realiseren door opleiding, training, coaching en organisatieontwikkeling. In dat kader verzorgt hij onder meer, vanuit Berends-Que-Performance, het Curriculum Clinical Leadership (voorheen de Leergang Beleidspsychiatrie) en in-company leiderschaps-programma’s en organisatieontwikkelingstrajecten. Hij werkt oplossingsgericht en systemisch, hij focust op zelfsturing en eigenaarschap (“geen speelbal maar leider”) vanuit je persoonlijke missie, hij werkt met hart, hoofd en hand. Hij benut verschillen als complementaire kwaliteiten, blijft graag dicht bij de actuele opgaven en laat daarbij leren en doen hand-in-hand gaan. Hij doet zijn werk vanuit drie eigen bedrijven: Transhumance Training en Coaching, Berends-Que-Performance en La Blache.

Frans Que (1955) is psychiater-psychotherapeut. Sinds 1984 is hij vrijgevestigd therapeut. Sinds 1986 werkt hij in zijn eigen praktijk in Arnhem als zelfstandig gevestigd psychiater, psychotherapeut.

Daarnaast is hij leertherapeut, supervisor, managementcoach en docent in leiderschaps- en managementcursussen voor medisch specialisten (waaronder psychiaters) en klinisch psychologen in opleiding. Ook werkt hij parttime als ad interim-psychiater op verschillende niveaus in organisaties (van psychiater-behandelaar tot psychiater in de raad van bestuur).

Hij is, soms met een vaste collega, vooral betrokken bij veranderings- en samenwerkingstrajecten in grote organisaties.

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts in Zambia en Malawi en de laatste jaren als eindverantwoordelijke van het (net academisch geworden) Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre. Terug in Nederland heeft hij 11 jaar gewerkt als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar (tot november 2004) als algemeen directeur van het Deventer Ziekenhuis. Anne is een van de oprichters van De Praktijk.

“Mensen voelen zich sterker, gelukkiger en gezonder wanneer ze voelen invloed te hebben op hun eigen directe omgeving. Dat geldt voor gezonde mensen, voor mensen die patiënt zijn, en ook voor professionals in hun werk. Professionals in de zorg hebben allemaal hetzelfde doel: mensen met een vraag of zorg over hun gezondheid zo goed mogelijk helpen. Wat mij motiveert en inspireert is om die professionals te helpen dat zo goed mogelijk te doen, uitgaande van de eigen individuele kwaliteiten als persoon en binnen de groep waarmee ze samenwerken. En dat in een steeds veranderende omgeving. Om de professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg te helpen het beste uit zichzelf te halen, dat is wat mij drijft. Reden waarom ik wil bijdragen aan het Curriculum Clinical Leadership is dat ik graag medisch specialisten handvatten en handelingsrepertoire wil aanreiken om hun doelen te bereiken en ambities waar te maken in de complexe en politieke  context van een ziekenhuis."

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en Medisch Specialist onderzoeker. Vervolgens werkte zij in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij tevens medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management en begon ze met de master Health Informatics. Daarnaast werd zij mediator met aansluitend een specialisatie in arbeidsmediation en volgde ze een NLP coachopleiding. Sinds 2019 werkt ze als zelfstandig adviseur, samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. Sinds 2020 is zij voorzitter van De Praktijk.

“Tijdens mijn carrière als kinderarts en opleider heeft opleiding en training altijd een belangrijke rol voor mij gespeeld. Daarnaast weet ik goed wat er zich op de werkvloer afspeelt en hoe belangrijk het is in te zetten op verbetering van kwaliteit van zorg door optimalisering van samenwerking. Medisch specialisten vervullen daarbij een sleutelpositie. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zet ik graag in om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot klinisch leiders. Gedreven leiders, die leiden vanuit hun kern, uitgerust met tools, focus en werkplezier om zo optimale samenwerking in de zorg op alle niveaus te realiseren.”

Audrey van Schaik (1972) is ruim 15 jaar psychiater en heeft in de GGZ verschillende management posities doorlopen, waaronder directielid bij GGZinGeest. Momenteel is zij bestuursvoorzitter van een grote ouderenzorgorganisatie, Kennemerhart. Naast haar werk als psychiater en bestuurder is zij altijd betrokken geweest bij onderwijs en intervisies van psychiaters (i.o) en medisch specialisten, o.a. door de ontwikkeling van de module beleid en management van het psychiatrieonderwijs. Ook was en is zij actief bij de NVvP, o.a. als bestuurslid van de afdeling beleid en management, de beroepsbelangencommissie en de KNMG. Daarnaast heeft zij een non-profit stichting gericht op empowerment van psychiatrisch patiënten en psychiatrie-educatie in Suriname.

“Zelf heb ik als beginnende psychiater de Leergang Beleidspsychiatrie (de voorganger van het CCL) gevolgd van Frank Berends en Frans Que. Dat was inspirerend, bood praktische handvatten en een leuk netwerk van psychiaters die met vergelijkbare issues worstelden, maar gaf vooral richting en betekenis aan mijn eigen keuzes in werk. Ik kon toen niet voorzien dat ik in de jaren die volgden zelf actief zou worden in het onderwijs rond medisch leiderschap, verandermanagement en beleid. Mijn ervaring als zorgbestuurder en pleitbezorger van medisch leiderschap zet ik graag in voor de ontwikkeling van andere medisch specialisten.”