Docententeam

Frank Berends (1953) is GZ psycholoog, trainer, -coach, opleider en organisatieadviseur. Hij woont en werkt in Nederland en Zuid Frankrijk, in de Haute Provence). Na jaren werken in de GGZ als GZ psycholoog en in diverse managementrollen helpt hij sinds 2000 professionals, teams, leiders en organisaties hun doelen te realiseren door opleiding, training, coaching en organisatieontwikkeling. In dat kader verzorgt hij onder meer, vanuit Berends-Que-Performance, het Curriculum Clinical Leadership (voorheen de Leergang Beleidspsychiatrie) en in-company leiderschaps-programma’s en organisatieontwikkelingstrajecten. Hij werkt oplossingsgericht en systemisch, hij focust op zelfsturing en eigenaarschap (“geen speelbal maar leider”) vanuit je persoonlijke missie, hij werkt met hart, hoofd en hand. Hij benut verschillen als complementaire kwaliteiten, blijft graag dicht bij de actuele opgaven en laat daarbij leren en doen hand-in-hand gaan. Hij doet zijn werk vanuit drie eigen bedrijven: Transhumance Training en Coaching, Berends-Que-Performance en La Blache.

Frans Que (1955) is psychiater-psychotherapeut. Sinds 1984 is hij vrijgevestigd therapeut. Sinds 1986 werkt hij in zijn eigen praktijk in Arnhem als zelfstandig gevestigd psychiater, psychotherapeut.

Daarnaast is hij leertherapeut, supervisor, managementcoach en docent in leiderschaps- en managementcursussen voor medisch specialisten (waaronder psychiaters) en klinisch psychologen in opleiding. Ook werkt hij parttime als ad interim-psychiater op verschillende niveaus in organisaties (van psychiater-behandelaar tot psychiater in de raad van bestuur).

Hij is, soms met een vaste collega, vooral betrokken bij veranderings- en samenwerkingstrajecten in grote organisaties.

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts in Zambia en Malawi en de laatste jaren als eindverantwoordelijke van het (net academisch geworden) Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre. Terug in Nederland heeft hij 11 jaar gewerkt als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar (tot november 2004) als algemeen directeur van het Deventer Ziekenhuis. Anne is een van de oprichters van De Praktijk.

“Mensen voelen zich sterker, gelukkiger en gezonder wanneer ze voelen invloed te hebben op hun eigen directe omgeving. Dat geldt voor gezonde mensen, voor mensen die patiënt zijn, en ook voor professionals in hun werk. Professionals in de zorg hebben allemaal hetzelfde doel: mensen met een vraag of zorg over hun gezondheid zo goed mogelijk helpen. Wat mij motiveert en inspireert is om die professionals te helpen dat zo goed mogelijk te doen, uitgaande van de eigen individuele kwaliteiten als persoon en binnen de groep waarmee ze samenwerken. En dat in een steeds veranderende omgeving. Om de professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg te helpen het beste uit zichzelf te halen, dat is wat mij drijft. Reden waarom ik wil bijdragen aan het Curriculum Clinical Leadership is dat ik graag medisch specialisten handvatten en handelingsrepertoire wil aanreiken om hun doelen te bereiken en ambities waar te maken in de complexe en politieke  context van een ziekenhuis."

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en Medisch Specialist onderzoeker. Vervolgens werkte zij in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij tevens medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management en begon ze met de master Health Informatics. Daarnaast werd zij mediator met aansluitend een specialisatie in arbeidsmediation en volgde ze een NLP coachopleiding. Sinds 2019 werkt ze als zelfstandig adviseur, samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. Sinds 2020 is zij voorzitter van De Praktijk.

“Tijdens mijn carrière als kinderarts en opleider heeft opleiding en training altijd een belangrijke rol voor mij gespeeld. Daarnaast weet ik goed wat er zich op de werkvloer afspeelt en hoe belangrijk het is in te zetten op verbetering van kwaliteit van zorg door optimalisering van samenwerking. Medisch specialisten vervullen daarbij een sleutelpositie. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zet ik graag in om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot klinisch leiders. Gedreven leiders, die leiden vanuit hun kern, uitgerust met tools, focus en werkplezier om zo optimale samenwerking in de zorg op alle niveaus te realiseren.”

Audrey van Schaik (1972) is ruim 15 jaar psychiater en heeft in de GGZ verschillende management posities doorlopen, waaronder directielid bij GGZinGeest. Momenteel is zij bestuursvoorzitter van een grote ouderenzorgorganisatie, Kennemerhart. Naast haar werk als psychiater en bestuurder is zij altijd betrokken geweest bij onderwijs en intervisies van psychiaters (i.o) en medisch specialisten, o.a. door de ontwikkeling van de module beleid en management van het psychiatrieonderwijs. Ook was en is zij actief bij de NVvP, o.a. als bestuurslid van de afdeling beleid en management, de beroepsbelangencommissie en de KNMG. Daarnaast heeft zij een non-profit stichting gericht op empowerment van psychiatrisch patiënten en psychiatrie-educatie in Suriname.

“Zelf heb ik als beginnende psychiater de Leergang Beleidspsychiatrie (de voorganger van het CCL) gevolgd van Frank Berends en Frans Que. Dat was inspirerend, bood praktische handvatten en een leuk netwerk van psychiaters die met vergelijkbare issues worstelden, maar gaf vooral richting en betekenis aan mijn eigen keuzes in werk. Ik kon toen niet voorzien dat ik in de jaren die volgden zelf actief zou worden in het onderwijs rond medisch leiderschap, verandermanagement en beleid. Mijn ervaring als zorgbestuurder en pleitbezorger van medisch leiderschap zet ik graag in voor de ontwikkeling van andere medisch specialisten.”

 

dr. Anke Oosterbaan (1965) heeft 20 jaar ervaring als psychiater. Daarnaast heeft zij gewerkt binnen verschillende managementfuncties en is zij actief geweest binnen de opleiding tot psychiater,  als supervisor en docent. In 2008 heeft zij Synaeda Psycho Medisch Centrum Leeuwarden opgezet, een multidisciplinaire ambulante praktijk die binnen korte tijd de grootste van Friesland werd met uitgebreide opleidingsmogelijkheden en plaats om te promoveren.

In 2015 nam Synaeda de ambulante praktijken van de GGZ Friesland over. Uiteindelijk werd ruim de helft van alle GGZ Friesland patiënten door Synaeda behandeld. Na 4 jaar zijn de praktijken, nu werkend volgens het Synaeda model, weer terug  gegaan naar GGZ Friesland. Deze exercitie heeft haar de mogelijkheid gegeven om op alle niveaus van een organisatie te acteren, verantwoordelijk te zijn en vooral ook veel te leren.

“Mijn ervaring met ondernemen en leiderschap gebruik ik graag als docent bij deze opleiding. Voor mij is het ooit begonnen met de leergang beleidspsychiatrie van Frans Que en Frank Berends. Daar werd ik geprikkeld en uitgedaagd om verder te kijken. Graag draag ik mijn steentje bij om ditzelfde nu bij u te mogen doen. En vooral vanuit ‘denken’ naar ‘doen’ te gaan.”

Gert van Enk (1966) was 15 jaar kinderarts-opleider alvorens in 2014 bestuurder in de zorg te worden. In de periode als kinderarts was hij intensief betrokken bij opleiding, onderwijs en kwaliteit van zorg. Zo was hij 8 jaar lang lid van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en visiteerde hij vele ziekenhuizen. Als opleider was hij betrokken bij landelijke opleidingsvernieuwing en was hij via het opleidingsinstituut van het UMCU docent in opleidingsvaardigheden voor medisch specialisten. In de eigen organisatie was hij naast opleider ook voorzitter van de opleidingscommissie, leerhuismanager en oprichter en eerste voorzitter van de lokale vereniging voor medisch specialisten in dienstverband.

Van 2008 tot 2014 was hij daarnaast voorzitter van de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en lid van het KNMG-bestuur. In 2014 maakte hij de overstap naar de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Momenteel is hij daarnaast bestuurslid bij de NVZD en IZZ, en vervult hij enkele toezichthoudende functies. In 2019 volgde hij een opleiding tot mediator.

“De beste zorg voor de patiënt/cliënt kan in mijn overtuiging alleen geleverd worden als professionals en organisatie met de neuzen dezelfde kant op staan. En dat kan alleen als er een uitstekende cultuur is waar gezamenlijke verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken vanzelfsprekendheden zijn. Dat mogelijk maken is wat mij drijft.”

 

Ariëtte van Reekum (1958) heeft haar opleiding tot psychiater in het Universitair Centrum Utrecht afgerond in 1993. Ze heeft vervolgens de opleiding tot psychoanalyticus gevolgd bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Ze is werkzaam geweest op meerdere terreinen van de geestelijke gezondheidszorg, als behandelaar, manager, plaatsvervangend opleider, geneesheer directeur, directeur en bestuurder. Inmiddels heeft ze haar bestuursfunctie beëindigd en is nu onder andere toezichthouder in de zorg.

Naast deze werkzaamheden heeft ze een zelfstandig gevestigde praktijk. Haar affiniteit ligt op het snijvlak tussen psychiatrie en neurowetenschappen (mind en brain) , waarbij vooral de interesse uitgaat naar begrijpen wat mensen beweegt, hoe onbewuste processen hoewel biologisch verankerd beïnvloed kan worden door persoonlijke geschiedenissen. Daarnaast is ze geïnteresseerd in (de rol van) complexe processen in de zorg en volgde ze enkele leergangen op dit gebied (Comenius).
Lesgeven is iets wat ze graag doet. Ze is enkele jaren een vaste docent geweest bij Lenteson en verzorgde hier het onderdeel professioneel leiderschap. Ze geeft les bij de RINO Amsterdam (neurobiologie en psychotherapie) en de meesterklas (keizersmodule voor bestuurders en geneesheerdirecteuren).

Ze is geïnteresseerd in (mannelijk en vrouwelijk) leiderschap in al haar facetten en valkuilen. Maar ook in Governance vraagstukken. Lesgeven leidt vaak tot nieuwe en verrassende inzichten en jonge mensen dagen haar uit om verder te gaan dan ‘het gebruikelijke en het bekende’.

“Duaal leiderschap is iets waar ik sterk in geloof en wat mij betreft kunnen professionele organisaties niet zonder professionele leiders omdat deze waarde toevoegen aan de behandelorganisatie en zorginstellingen hun legitimatie geven. Duaal leiderschap geeft, ‘if all goes well’, de spanning die nodig is om organisaties op een hoger plan te trekken, en geven richting aan het steeds weer (willen) verbeteren en het mogelijk maken van innovatie. Integratie van inhoudelijke kennis met dosis bedrijfsmatige ‘know how’ is momenteel onontbeerlijk. Het is wel topsport en het heeft regelmatig onderhoud nodig. Onderhoud vooral van de innerlijke leider.”