Een beproefd en inspirerend cursusaanbod op het gebied van Klinisch en Duaal Leiderschap

Voor zorgprofessionals die vanuit inhoud en 'de bedoeling' richting willen geven aan hun werk en zo hun impact en werkplezier willen vergroten.

Wij geloven in de waarde van klinisch leiders, professionals die authentiek zijn en die leiden vanuit de kern: het vak, de bedoeling, het eigen kompas. En wij zijn door jarenlange ervaring overtuigd van het belang van het optimaliseren van synergie en duale effectiviteit van leidinggevende duo’s. In het roerige krachtenveld van de zorg zijn klinisch en duale leiders daardoor in staat anderen naar een collectieve ambitie te leiden, een gezamenlijk resultaat te bereiken en samen te werken vanuit de principes 'high trust en low tolerance'.

Vanuit die overtuiging voeren wij al vele jaren en met veel plezier opleidings- en trainingsprogramma’s uit voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

Wij bieden onze Klinisch Leiderschap cursussen in de volgende vormen aan:

* Incompany programma’s kunnen ook aangeboden worden aan instellingen uit andere sectoren, zoals de verpleging en verzorging en de verstandelijke gehandicapten zorg.

De cursus Duaal Leiderschap is geschikt voor voor medisch managers, bedrijfsmanagers en directeuren bedrijfsvoering die als duo leiding (gaan) geven in ziekenhuizen, GGZ of andere zorgorganisaties. Ook deze cursus kan incompany worden georganiseerd.