Het Curriculum Clinical Leadership

Een must voor professionals die vanuit inhoud en 'de bedoeling' richting willen geven en hun impact en werkplezier willen vergroten.

Wij geloven in de waarde van klinisch leiders, professionals die authentiek zijn en die leiden vanuit de kern: het vak, de bedoeling, het eigen kompas. In het roerige krachtenveld van de zorg zijn zij daardoor in staat anderen naar een collectieve ambitie te leiden, een gezamenlijk resultaat te bereiken en samen te werken vanuit de principes 'high trust en low tolerance'.

Het Curriculum Clinical Leadership sluit uitstekend aan bij de actuele roep om klinisch leiderschap, organiseren vanuit 'de bedoeling' en het vakmanschap en Rijnlands organiseren.

Het Curriculum omvat vijf cursussen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor Clinical Leadership noodzakelijke competenties. Tezamen vormen ze een samenhangende opleidingsroute.

Het leveren van goede en gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn, de klinisch leiders. Zij zijn degenen die vanuit clinical leadership aan de knoppen van de team- en organisatieperformance (dienen te) draaien, die positie moeten nemen in hun team en ten opzichte van de stakeholders. En dat met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen 'bedoeling'.

Vanuit die overtuiging voeren wij al vele jaren opleidings- en trainingsprogramma’s uit voor medisch specialisten en andere regiebehandelaren.

Wij bieden dit CCL aan voor psychiaters en ontwikkelen op dit moment een variant hierop voor regiebehandelaren in de GGZ. Daarnaast bieden wij op maat gesneden incompany programma’s aan voor medisch specialisten en voor de GGZ. Incompany programma’s kunnen ook aangeboden worden aan instellingen uit andere sectoren, zoals de verpleging en verzorging en de verstandelijke gehandicapten zorg.

Onze incompany programma’s (Clinical Leadership Programma, CLP) zijn toegesneden op de strategische prioriteiten, cultuur en de gewenste verandering en ontwikkeling binnen het betreffende ziekenhuis cq instelling. Ze zijn het hart van een beweging waarin de professionals met elan leiderschap vertonen vanuit het vak en de 'bedoeling'. In dat geval sluiten we aan bij de actuele thema’s, behoeften en gewenste toekomst van de organisatie. We putten daarbij uit de verschillende modules van het CCL. Ze brengen beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering teweeg.

Aan samenwerkende ziekenhuizen kunnen we eveneens een 'standaard' CCL programma voor medisch specialisten aanbieden. In dat geval maken we gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best practices in de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Dit programma richten we in overleg op collectieve prioriteiten en thema’s.