Geen speelbal maar leider “Combinatie hard-zacht, anders dan andere” “In een vertrouwde omgeving wordt praktische informatie en mogelijkheid tot reflectie aangeboden” “Verhelderend, het krachtenveld waar je in zit echt te begrijpen” “Goede voorbereiding op bijvoorbeeld een taak als medisch manager” “Synergie, heel sterke combinatie van psychologie en organisatiekunde” “Stimulerende begeleiding, veilige leeromgeving, zeer leerzaam, gevarieerd” “Erg leerzame cursus, voert je van missie/visie via zaken als zorglogistiek en conflicthantering naar een persoonlijke leiderschapsstijl”

Wij geloven in de waarde van klinische leiders, professionals die authentiek zijn en die leiden vanuit de kern: het vak, de bedoeling, het eigen kompas. In het roerige krachtenveld van de zorg zijn zij daardoor in staat anderen naar een collectieve ambitie te leiden, een gezamenlijk resultaat te bereiken en samen te werken vanuit de principes "high trust en low tolerance”.

Het Curriculum Clinical Leadership is een must voor professionals die vanuit inhoud en "de bedoeling” richting willen geven, en hun impact en werkplezier willen vergroten!

Het CCL sluit uitstekend aan bij de actuele roep om klinisch leiderschap, organiseren vanuit de Bedoeling en het vakmanschap en Rijnlands organiseren.

Het leveren van goede en gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn, de klinisch leiders. Zij zijn degenen, die vanuit clinical leadership aan de knoppen van de team- en organisatieperformance (dienen te) zitten, die positie moeten nemen in hun team en ten opzichte van de stakeholders. En dat met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen “bedoeling”.

Vanuit die overtuiging voeren wij al vele jaren opleidings- en trainingsprogramma’s uit voor medisch specialisten en andere regie-behandelaren.

Voor de GGZ (psychiaters en andere regiebehandelaren) doen we dat in de vorm van het Curriculum Clinical Leadership (CCL), en op maat gesneden incompany-programma’s.

Voor de medisch specialisten in de algemene en academische ziekenhuizen is de incompany variant de eerste keus.

Onze incompany programma’s (Clinical Leadership Programma, CLP) zijn toegesneden op de strategische prioriteiten, cultuur en de gewenste verandering en ontwikkeling binnen het betreffende ziekenhuis cq instelling. Ze zijn het hart van een beweging waarin de professionals met elan leiderschap vertonen vanuit het vak en de “bedoeling”. In dat geval sluiten we aan bij de actuele thema’s, behoeften en gewenste toekomst van de organisatie. We putten daarbij uit de verschillende modules van het CCL. Ze brengen beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering teweeg.

Aan samenwerkende ziekenhuizen kunnen we wel een “standaard” CCL programma voor medisch specialisten aanbieden. In dat geval maken we gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best-pactises in de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Zo’n programma snijden we in dat geval in overleg toe op collectieve prioriteiten en en thema’s.

Het Curriculum omvat vijf cursussen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor Clinical Leadership noodzakelijke competenties. Tezamen vormen ze een samenhangende opleidingsroute.

 

Er zijn twee leergangen. Eén specifiek voor psychiaters en een Incompany variant voor medisch specialisten in het algemeen: