Persoonlijk leiderschap

Leiden vanuit de kern, jouw bedoeling en kompas en zo je eigen leider zijn. Dát vormt het uitgangspunt bij de cursussen die wij geven. En dat zien wij als een noodzakelijke voorwaarde om leiderschap in teams en organisaties succesvol neer te zetten. Om daartoe te komen dien je je bewust te zijn van wat je drijft en wat je wilt, als persoon en als professional en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Dat is de voorwaarde voor vitaliteit, een goede werk-privé balans, werkplezier, presteren en effectief persoonlijk leiderschap.

Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap tijdens het Curriculum Clinical Leadership

Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in het Curriculum Clinical Leadership en de hiervan afgeleide incompany programma’s. Bij de eerste cursus staan zelfsturing en missie en visie centraal: wat drijft je, wat geeft je energie, wat vind je belangrijk in je leven en je werk? Zo kom je tot een eerste versie van jouw persoonlijk en professioneel kompas. Bij elke volgende cursus scherp je dit verder aan, geholpen door feedback van je mede-cursisten en docenten. Daarmee krijgt het steeds meer vanzelfsprekendheid en overtuiging.

Ook andere elementen van persoonlijk leiderschap komen tijdens het curriculum aan bod, waaronder timemanagement, systematisch reflecteren, mentale fitheid en conflictvaardigheid.

Persoonlijk leiderschap als basis van Duaal Leiderschap
Ook bij onze cursussen Duaal Leiderschap speelt persoonlijk leiderschap een belangrijke rol. Om als duo optimaal te functioneren dient immers eerst het persoonlijk leiderschap van de duale partners goed ontwikkeld te zijn. Verder vraagt het optimaliseren van ‘duale synergie’ inzicht in elkaars persoonlijke en professionele missie en visie; dus in elkaars persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap van de docenten

Ook voor ieder van ons vormt persoonlijk leiderschap het uitgangpunt. Dit heeft ons beslissingen doen nemen in onze carrière die ons veel energie en plezier hebben gebracht. Maar het houdt nooit op: wij realiseren ons dat het nodig is om te blijven werken aan ons eigen persoonlijk leiderschap. Daarom komen wij één tot twee keer per jaar bij elkaar om ieders persoonlijke kompas weer aan te scherpen. Zo blijven we ons vol enthousiasme inzetten om onze cursisten optimaal te trainen in het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap; met energie en vooral ook met plezier!