Docententeam

Frank Berends (1953) is één van de grondleggers van het Curriculum Clinical Leadership. Na een carrière als GZ psycholoog en manager in de GGZ, begeleidt hij sinds 2000 professionals, teams, leiders en organisaties bij het realiseren van hun doelen. Dit doet hij naast docent ook als coach en adviseur organisatieontwikkeling. In 2005 vond hij een prachtige plek in Zuid Frankrijk waar hij sindsdien geregeld retraites organiseert.

"In mijn werk begeleid ik mensen en organisaties naar succes door zich te verbinden met wat ze in hun hart belangrijk vinden. Daarvoor te gaan staan en de bijbehorende keuzes te maken vraagt allereerst om ‘presence’ en moed. Daarna ontstaat verdieping, vertrouwen en intensiteit en komt het beste in ieder naar boven. Het is prachtig om dit te zien en bijzonder om samen te constateren dat deze verandering vaak natuurlijk en met plezier wordt doorgemaakt waarna het resultaat als vanzelf lijkt te komen. Ik werk oplossingsgericht en systemisch, met focus op zelfsturing vanuit ieders persoonlijke missie. Ik benut verschillen als complementaire kwaliteiten. Ik blijf  dicht bij de actuele opgaven en laat leren en doen hand-in-hand gaan (Action Learning). Voedingsbronnen in mijn werk zijn onder meer oplossingsgerichte systeemtherapie, het werk van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties), Appreciative Inquiry, Whole Scale Change principes, Theory-U, mindfulness en aikido."

Frans Que (1956) is opgeleid tot psychiater en psychotherapeut, heeft in 1981 zijn kandidaatsexamen psychologie gehaald en in 1994 zijn MBA graad (Erasmus Universiteit en de Universiteit van Rochester). Hij startte in 1986 als psychiater-(verander)manager en werd vier jaar later bestuurder van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte. In 1999 werd hij adviseur bij Twynstra Gudde en in 2000 zelfstandig adviseur, coach en interim-psychiater/manager/ bestuurder. Om het contact met de praktijk te houden heeft hij dit altijd gecombineerd met werkzaamheden als psychiater/psychotherapeut-supervisor. Frans is één van de grondleggers van het Curriculum Clinical Leadership (CCL).

“Mijn hele werkzame leven ben ik bezig met leren. Door zelf opleidingen te volgen en door anderen op te leiden c.q. in verschillende rollen te begeleiden. In 1988 heb ik zelf de Leergang Beleidspsychiatrie gevolgd, de voorloper van het CCL. Daar werd me duidelijk hoe belangrijk het is om mijn eigen missie en visie helder te hebben en op mijn eigen kompas te varen. De ervaringen die ik toen heb opgedaan waren belangrijk voor de keuzes die ik in mijn verdere leven heb gemaakt. Ik gun mijn collegae hetzelfde. Mijn missie “anderen helpen zelf beter te worden om in balans prettig te leven en te werken” is leidend in het werk wat ik doe.”

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts in Zambia en Malawi en de laatste jaren als eindverantwoordelijke van het (net academisch geworden) Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre. Terug in Nederland heeft hij 11 jaar gewerkt als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar (tot november 2004) als algemeen directeur van het Deventer Ziekenhuis. Anne is een van de oprichters van De Praktijk.

“Mensen voelen zich in het algemeen sterker, gelukkiger en gezonder wanneer ze zo veel mogelijk invloed hebben op hun eigen directe omgeving. Dat geldt voor gezonde mensen, voor mensen die patiënt zijn, en ook voor professionals in de zorg en andere bedrijfstakken. Professionals in de zorg willen mensen met een vraag over hun gezondheid zo goed mogelijk helpen. In een steeds veranderende omgeving vraagt dat veel flexibiliteit en ook aandacht voor het evenwicht met werkomgeving en de privésituatie. Professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg daarbij te helpen zodat ze het beste uit zichzelf halen, dat is wat mij drijft en waar het bij de cursus klinisch leiderschap om gaat."

Dr. Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en Medisch Specialist onderzoeker. Vervolgens werkte zij in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij tevens medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management en begon ze met de master Health Informatics. Daarnaast werd zij mediator met aansluitend een specialisatie in arbeidsmediation en volgde ze een NLP coachopleiding. Sinds 2019 werkt ze als zelfstandig adviseur, samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. Sinds 2020 is zij voorzitter van De Praktijk.

“Tijdens mijn carrière als kinderarts en opleider heeft opleiding en training altijd een belangrijke rol voor mij gespeeld. Daarnaast weet ik goed wat er zich op de werkvloer afspeelt en hoe belangrijk het is in te zetten op verbetering van kwaliteit van zorg door optimalisering van samenwerking. Medisch specialisten vervullen daarbij een sleutelpositie. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zet ik graag in om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot klinisch leiders. Gedreven leiders, die leiden vanuit hun kern, uitgerust met tools, focus en werkplezier om zo optimale samenwerking in de zorg op alle niveaus te realiseren.”

Audrey van Schaik (1972) is ruim 15 jaar psychiater en heeft in de GGZ verschillende management posities doorlopen, waaronder directielid bij GGZinGeest. Momenteel is zij bestuursvoorzitter van een grote ouderenzorgorganisatie, Kennemerhart. Naast haar werk als psychiater en bestuurder is zij altijd betrokken geweest bij onderwijs en intervisies van psychiaters (i.o) en medisch specialisten, o.a. door de ontwikkeling van de module beleid en management van het psychiatrieonderwijs. Ook was en is zij actief bij de NVvP, o.a. als bestuurslid van de afdeling beleid en management, de beroepsbelangencommissie en de KNMG. Daarnaast heeft zij een non-profit stichting gericht op empowerment van psychiatrisch patiënten en psychiatrie-educatie in Suriname.

“Zelf heb ik als beginnende psychiater de Leergang Beleidspsychiatrie (de voorganger van het CCL) gevolgd van Frank Berends en Frans Que. Dat was inspirerend, bood praktische handvatten en een leuk netwerk van psychiaters die met vergelijkbare issues worstelden, maar gaf vooral richting en betekenis aan mijn eigen keuzes in werk. Ik kon toen niet voorzien dat ik in de jaren die volgden zelf actief zou worden in het onderwijs rond medisch leiderschap, verandermanagement en beleid. Mijn ervaring als zorgbestuurder en pleitbezorger van medisch leiderschap zet ik graag in voor de ontwikkeling van andere medisch specialisten.”

 

Ariëtte van Reekum (1958) heeft haar opleiding tot psychiater in het Universitair Centrum Utrecht afgerond in 1993. Ze heeft vervolgens de opleiding tot psychoanalyticus gevolgd bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Ze is werkzaam geweest op meerdere terreinen van de geestelijke gezondheidszorg, als behandelaar, manager, plaatsvervangend opleider, geneesheer directeur, directeur en bestuurder. Inmiddels heeft ze haar bestuursfunctie beëindigd en is nu onder andere toezichthouder in de zorg. Naast deze werkzaamheden heeft ze een zelfstandig gevestigde praktijk. Ze is geïnteresseerd in (mannelijk en vrouwelijk) leiderschap in al haar facetten en valkuilen. Maar ook in Governance vraagstukken. Lesgeven leidt vaak tot nieuwe en verrassende inzichten en jonge mensen dagen haar uit om verder te gaan dan ‘het gebruikelijke en het bekende’.

“Duaal leiderschap is iets waar ik sterk in geloof en wat mij betreft kunnen professionele organisaties niet zonder professionele leiders omdat deze waarde toevoegen aan de behandelorganisatie en zorginstellingen hun legitimatie geven. Duaal leiderschap geeft, ‘if all goes well’, de spanning die nodig is om organisaties op een hoger plan te trekken, en geven richting aan het steeds weer (willen) verbeteren en het mogelijk maken van innovatie. Het is wel topsport en het heeft regelmatig onderhoud nodig. Onderhoud vooral van de innerlijke leider.”

Dr. Gert van Enk (1966) was 15 jaar kinderarts-opleider alvorens in 2014 bestuurder in de zorg te worden. In de periode als kinderarts was hij intensief betrokken bij opleiding, onderwijs en kwaliteit van zorg. Zo was hij 8 jaar lang lid van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en visiteerde hij vele ziekenhuizen. Als opleider was hij betrokken bij landelijke opleidingsvernieuwing en was hij via het opleidingsinstituut van het UMCU docent in opleidingsvaardigheden voor medisch specialisten. In de eigen organisatie was hij naast opleider ook voorzitter van de opleidingscommissie, leerhuismanager en oprichter en eerste voorzitter van de lokale vereniging voor medisch specialisten in dienstverband. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en lid van het KNMG-bestuur. In 2014 maakte hij de overstap naar de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Momenteel is hij daarnaast bestuurslid bij de NVZD en IZZ, en vervult hij enkele toezichthoudende functies. In 2019 volgde hij een opleiding tot mediator.

“De beste zorg voor de patiënt/cliënt kan in mijn overtuiging alleen geleverd worden als professionals en organisatie met de neuzen dezelfde kant op staan. En dat kan alleen als er een uitstekende cultuur is waar gezamenlijke verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken vanzelfsprekendheden zijn. Dat mogelijk maken is wat mij drijft.”

 

Bij onze cursussen werken wij met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in en buiten de gezondheidszorg en geloven net als wij in de waarde van klinisch leiderschap.

  • Martin de Heer MBA, zorgondernemer, bestuursvoorzitter van NL Mental Care en Mentaal Beter
  • Wouter Hart, auteur Verdraaide Organisaties en een groot inspirator op het gebied van leiden en organiseren vanuit de Bedoeling
  • Erwin van Meekeren, psychiater, docent en auteur, specialist Persoonlijkheidsproblematiek
  • Carla Steeman, trainingsactrice, improvisatietrainer, cognitief gedragstherapeutisch werker
  • Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur RadboudUMC
  • Joris Beerens, bedrijfskundige, consultant in de gezondheidssector
  • Jan Vissers, emeritus hoogleraar Zorglogistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam