Docententeam

Dr. Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en Medisch Specialist onderzoeker en werkte vervolgens in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management, Health Informatics, (team)coaching, mediation en prediation. Inmiddels richt zij zich volledig op leiderschap en samenwerking in de zorg. Dit doet zij als docent, teamcoach en prediator en als bestuurder van CL Performance.

“Tijdens mijn werk als kinderarts en opleider liep het organiseren en geven van opleiding en training als een rode draad door mijn carrière. Daarnaast heb ik ervaren hoe belangrijk het is in te zetten op verbetering van kwaliteit van zorg door het werken aan (persoonlijk) leiderschap en samenwerking. Medisch specialisten vervullen daarbij een sleutelpositie. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zet ik graag in om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot klinisch leiders. Gedreven leiders, die leiden vanuit hun kern, uitgerust met tools, focus en werkplezier. Op deze manier hoop ik ook indirect een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de zorg.”

Frank Berends (1953) is één van de grondleggers van het Curriculum Clinical Leadership. Na een carrière als GZ psycholoog en manager in de GGZ, begeleidt hij sinds 2000 professionals, teams, leiders en organisaties bij het realiseren van hun doelen. Dit doet hij naast docent ook als coach en adviseur organisatieontwikkeling. In 2005 vond hij een prachtige plek in Zuid Frankrijk waar hij sindsdien geregeld retraites organiseert.

"In mijn werk begeleid ik mensen en organisaties naar succes door zich te verbinden met wat ze in hun hart belangrijk vinden. Daarvoor te gaan staan en de bijbehorende keuzes te maken vraagt allereerst om ‘presence’ en moed. Daarna ontstaat verdieping, vertrouwen en intensiteit en komt het beste in ieder naar boven. Het is prachtig om dit te zien en bijzonder om samen te constateren dat deze verandering vaak natuurlijk en met plezier wordt doorgemaakt waarna het resultaat als vanzelf lijkt te komen. Ik werk oplossingsgericht en systemisch, met focus op zelfsturing vanuit ieders persoonlijke missie. Ik benut verschillen als complementaire kwaliteiten. Ik blijf  dicht bij de actuele opgaven en laat leren en doen hand-in-hand gaan (Action Learning). Voedingsbronnen in mijn werk zijn onder meer oplossingsgerichte systeemtherapie, het werk van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties), Appreciative Inquiry, Whole Scale Change principes, Theory-U, mindfulness en aikido."

Audrey van Schaik (1972) is bijna 20 jaar psychiater en heeft in de GGZ verschillende management posities doorlopen, waaronder directielid bij GGZinGeest. Na een uitstap van enkele jaren als bestuursvoorzitter in de ouderenzorg, is zij sinds eind 2022 bestuurder van GGZ Rivierduinen. Naast haar werk als psychiater en bestuurder is zij altijd betrokken geweest bij onderwijs en intervisies van psychiaters (i.o) en medisch specialisten, o.a. door de ontwikkeling van de module beleid en management van het psychiatrieonderwijs. Ook was en is zij actief bij de NVvP, o.a. als bestuurslid van de afdeling beleid en management, de beroepsbelangencommissie en de KNMG. Daarnaast heeft zij een non-profit stichting gericht op empowerment van psychiatrisch patiënten en psychiatrie-educatie in Suriname.

“Zelf heb ik als beginnende psychiater de Leergang Beleidspsychiatrie (de voorganger van het CCL) gevolgd van Frank Berends en Frans Que. Dat was inspirerend, bood praktische handvatten en een leuk netwerk van psychiaters die met vergelijkbare issues worstelden, maar gaf vooral richting en betekenis aan mijn eigen keuzes in werk. Ik kon toen niet voorzien dat ik in de jaren die volgden zelf actief zou worden in het onderwijs rond medisch leiderschap, verandermanagement en beleid. Mijn ervaring als zorgbestuurder en pleitbezorger van medisch leiderschap zet ik graag in voor de ontwikkeling van andere medisch specialisten.”

 

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts in Zambia en Malawi en de laatste jaren als eindverantwoordelijke van het (net academisch geworden) Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre. Terug in Nederland heeft hij 11 jaar gewerkt als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar (tot november 2004) als algemeen directeur van het Deventer Ziekenhuis. Vervolgens richtte hij organisatieadviesbureau De Praktijk op en begeleidde hij vele ziekenhuizen en vakgroepen op het gebied van samenwerking, strategie en governance. Hij werkt tevens als coach en toezichthouder.

“Mensen voelen zich in het algemeen sterker, gelukkiger en gezonder wanneer ze zo veel mogelijk invloed hebben op hun eigen directe omgeving. Dat geldt voor gezonde mensen, voor mensen die patiënt zijn, en ook voor professionals in de zorg en andere bedrijfstakken. Professionals in de zorg willen mensen met een vraag over hun gezondheid zo goed mogelijk helpen. In een steeds veranderende omgeving vraagt dat veel flexibiliteit en ook aandacht voor het evenwicht met werkomgeving en de privésituatie. Professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg daarbij te helpen zodat ze het beste uit zichzelf halen, dat is wat mij drijft en waar het bij de cursus klinisch leiderschap om gaat."

 

Dr. Jolien M. Bueno de Mesquita (1976) is ruim 10 jaar psychiater en bij verschillende zorgbedrijven van de Parnassia Groep als psychiater en manager zorg werkzaam geweest. Op dit moment werkt zij als psychiater in de Acute keten (o.a. bij de crisisdienst en het IHT-team) van Parnassia. Als supervisor en mentor begeleidt Jolien psychiaters, verslavingsartsen, huisartsen en verpleegkundig specialisten (in opleiding). Zij is sinds 2019 docent persoonlijk leiderschap, klinisch leiderschap en professionaliteit voor aios, (medisch) specialisten en managers zorg. In haar praktijk ‘JBM Consultatie & Coaching’ coacht ze sinds 2019 (zorg)professionals in hun rol en loopbaanontwikkeling. Samen met Maurits Nijs schreef zij het boek ‘De essentie van leiderschap in de psychiatrie’ (Boom Psychologie en Psychiatrie).

“Tijdens mijn coaching en supervisie merk ik dat er op het gebied van leiderschapsvaardigheden en persoonlijk leiderschap vaak veel winst te behalen is. Competenties op het gebied van leiderschap en professionaliteit zijn voor elke zorgprofessional essentieel, ook als je geen leidinggevende functie of -aspiratie hebt. Maar wat is de essentie van goed leiderschap, welke leiderschapsstijl past bij jou en hoe maak je die je eigen? Die persoonlijke ontwikkeling begeleiden en daarmee de zorg beter maken, is wat mij drijft.”

 

 

Bij onze cursussen werken wij met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in en buiten de gezondheidszorg en geloven net als wij in de waarde van klinisch leiderschap.

  • Martin de Heer MBA, zorgondernemer, bestuursvoorzitter van NL Mental Care en Mentaal Beter
  • Erwin van Meekeren, psychiater, docent en auteur, specialist Persoonlijkheidsproblematiek
  • Gijs Andrea, Implementatie specialist, Better Results group
  • Richard Wentzel, Implementatie specialist, Better Results group
  • Carla Steeman, trainingsactrice, improvisatietrainer, cognitief gedragstherapeutisch werker
  • Hans Platje, trainingsacteur, trainer en coach
  • Heleen Brinkman, trainingsacteur en coach
  • Marc Blom, psychiater en voormalig Lid Raad van Bestuur Parnassia Groep
  • Bas Geerdes, medisch manager IKNL, voormalig senior medisch adviseur Zilveren Kruis
  • Christiaan Rompen, orthopedisch chirurg, medisch directeur, mede eigenaar OCON