Docententeam

Dr. Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en werkte vervolgens in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management, Health Informatics, (team)coaching, mediation en prediation. Inmiddels richt zij zich volledig op leiderschap en samenwerking in de zorg. Dit doet zij als docent, teamcoach en prediation® expert en als bestuurder van CL Performance.

“Tijdens mijn werk als kinderarts en opleider liep het organiseren en geven van opleiding en training als een rode draad door mijn carrière. Daarnaast heb ik ervaren hoe belangrijk het is in te zetten op verbetering van kwaliteit van zorg door het werken aan (persoonlijk) leiderschap en samenwerking. Medisch specialisten vervullen daarbij een sleutelpositie. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zet ik graag in om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot klinisch leiders. Gedreven leiders, die leiden vanuit hun kern, uitgerust met tools, focus en werkplezier. Op deze manier hoop ik ook indirect een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de zorg.”

 

Frank Berends (1953) is één van de grondleggers van het Curriculum Clinical Leadership. Na een carrière als GZ psycholoog en manager in de GGZ, begeleidt hij sinds 2000 professionals, teams, leiders en organisaties bij het realiseren van hun doelen. Dit doet hij naast docent ook als coach en adviseur organisatieontwikkeling. In 2005 vond hij een prachtige plek in Zuid Frankrijk waar hij sindsdien geregeld retraites organiseert.

"In mijn werk begeleid ik mensen en organisaties naar succes door zich te verbinden met wat ze in hun hart belangrijk vinden. Daarvoor te gaan staan en de bijbehorende keuzes te maken vraagt allereerst om ‘presence’ en moed. Daarna ontstaat verdieping, vertrouwen en intensiteit en komt het beste in ieder naar boven. Het is prachtig om dit te zien en bijzonder om samen te constateren dat deze verandering vaak natuurlijk en met plezier wordt doorgemaakt waarna het resultaat als vanzelf lijkt te komen. Ik werk oplossingsgericht en systemisch, met focus op zelfsturing vanuit ieders persoonlijke missie. Ik benut verschillen als complementaire kwaliteiten. Ik blijf  dicht bij de actuele opgaven en laat leren en doen hand-in-hand gaan (Action Learning). Voedingsbronnen in mijn werk zijn onder meer oplossingsgerichte systeemtherapie, het werk van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties), Appreciative Inquiry, Whole Scale Change principes, Theory-U, mindfulness en aikido."

Audrey van Schaik (1972) is ruim 20 jaar psychiater en heeft in de GGZ verschillende management posities doorlopen, waaronder directielid bij GGZ inGeest. Na een uitstap van enkele jaren als bestuursvoorzitter in de ouderenzorg, is zij sinds eind 2022 bestuurder van GGZ Rivierduinen. Naast haar werk als psychiater en bestuurder is zij altijd betrokken geweest bij onderwijs en intervisies van psychiaters (i.o.) en medisch specialisten, o.a. door de ontwikkeling van de module beleid en management van het psychiatrieonderwijs. Ook was en is zij actief bij de NVvP, o.a. als bestuurslid van de afdeling beleid en management, de beroepsbelangencommissie en de KNMG. Daarnaast heeft zij een non-profit stichting gericht op empowerment van psychiatrisch patiënten en psychiatrie-educatie in Suriname.

“Zelf heb ik als beginnende psychiater de Leergang Beleidspsychiatrie (de voorganger van het CCL) gevolgd van Frank Berends en Frans Que. Dat was inspirerend, bood praktische handvatten en een leuk netwerk van psychiaters die met vergelijkbare issues worstelden, maar gaf vooral richting en betekenis aan mijn eigen keuzes in werk. Ik kon toen niet voorzien dat ik in de jaren die volgden zelf actief zou worden in het onderwijs rond medisch leiderschap, verandermanagement en beleid. Mijn ervaring als zorgbestuurder en pleitbezorger van medisch leiderschap zet ik graag in voor de ontwikkeling van andere medisch specialisten.”

 

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts in Zambia en Malawi en de laatste jaren als eindverantwoordelijke van het (net academisch geworden) Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre. Terug in Nederland heeft hij 11 jaar gewerkt als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar (tot november 2004) als algemeen directeur van het Deventer Ziekenhuis. Vervolgens richtte hij organisatieadviesbureau De Praktijk op en begeleidde hij vele ziekenhuizen en vakgroepen op het gebied van samenwerking, strategie en governance. Hij werkt tevens als coach en toezichthouder.

“Mensen voelen zich in het algemeen sterker, gelukkiger en gezonder wanneer ze zo veel mogelijk invloed hebben op hun eigen directe omgeving. Dat geldt voor gezonde mensen, voor mensen die patiënt zijn, en ook voor professionals in de zorg en andere bedrijfstakken. Professionals in de zorg willen mensen met een vraag over hun gezondheid zo goed mogelijk helpen. In een steeds veranderende omgeving vraagt dat veel flexibiliteit en ook aandacht voor het evenwicht met werkomgeving en de privésituatie. Professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg daarbij te helpen zodat ze het beste uit zichzelf halen, dat is wat mij drijft en waar het bij de cursus klinisch leiderschap om gaat."


 

Dr. Jolien M. Bueno de Mesquita (1976) is ruim 10 jaar psychiater en bij verschillende zorgbedrijven van de Parnassia Groep als psychiater en manager zorg werkzaam geweest. Op dit moment werkt zij als psychiater in de Acute keten (o.a. bij de crisisdienst en het IHT-team) van Parnassia. Als supervisor en mentor begeleidt Jolien psychiaters, verslavingsartsen, huisartsen en verpleegkundig specialisten (in opleiding). Zij is sinds 2019 docent persoonlijk leiderschap, klinisch leiderschap en professionaliteit voor aios, (medisch) specialisten en managers zorg. In haar praktijk ‘JBM Consultatie & Coaching’ coacht ze sinds 2019 (zorg)professionals in hun rol en loopbaanontwikkeling. Samen met Maurits Nijs schreef zij het boek ‘De essentie van leiderschap in de psychiatrie’ (Boom Psychologie en Psychiatrie).

“Tijdens mijn coaching en supervisie merk ik dat er op het gebied van leiderschapsvaardigheden en persoonlijk leiderschap vaak veel winst te behalen is. Competenties op het gebied van leiderschap en professionaliteit zijn voor elke zorgprofessional essentieel, ook als je geen leidinggevende functie of -aspiratie hebt. Maar wat is de essentie van goed leiderschap, welke leiderschapsstijl past bij jou en hoe maak je die je eigen? Die persoonlijke ontwikkeling begeleiden en daarmee de zorg beter maken, is wat mij drijft.”


 

Martin de Heer (1964) is de founding father en Chief Visionary Officer van de Mental Care Group. Een groep bedrijven die samen psychologische diensten biedt op 150 locaties in Nederland. Hij begon zijn carrière als B verpleegkundige en SPV. Hij specialiseerde zich in de ambulante acute psychiatrie, werd hoofd van de crisisdienst en docent aan de Hoge School Utrecht en volgde een MBA-opleiding. Hierna startte hij als directeur Algemene Zaken bij GGZ inGeest. In 2006 begon Martin als ondernemer met enkele kleine zelfstandige praktijken, die zijn samengegaan met Mentaal Beter. Als CEO van Mentaal Beter heeft hij een landelijke organisatie uitgebouwd en vele overnames gedaan. Daarnaast is Martin toezichthouder bij diverse organisaties en executive coach en al meer dan 10 jaar gastdocent bij het Curriculum Clinical Leadership.

“In mijn werk heb ik leidinggevende ervaring opgedaan als teamleider, manager, directeur en CEO. Kenmerkend in mijn leiderschap is de verbinding tussen hoofd, hart en handen. Een goed plan dat niet goed voelt gaat niet werken, andersom zal een initiatief dat goed voelt maar slecht doordacht is ook niet succesvol worden. De handen staan voor de uitvoering, overgaan tot actie en daadwerkelijk eigenaarschap nemen voor hetgeen je wilt bereiken. Ook heb ik ervaren dat samenwerking op basis van vertrouwen en transparantie een sleutel tot succes is. Als trainer en coach zet ik mijn ervaring en bewustzijn graag in om andere leiders van dienst te zijn.


 

Marlies Snelleman – van der Plas (1979) heeft 9 jaar ervaring als psychiater en manager. Ze begon na haar opleiding bij GGNet als psychiater van het team persoonlijkheidsstoornissen aldaar en stapte vrijwel direct ook in het managementteam. Zij heeft zowel AIOS psychiatrie als Verpleegkundig Specialisten in opleiding mogen begeleiden en geeft onderwijs aan AIOS op specifieke onderwerpen, zoals netwerkzorg. In de GGZ heeft ze verschillende management posities doorlopen en sinds januari 2023 is ze directeur zorg en bedrijfsvoering van de acute zorg bij Lentis. In 2023 rondde ze haar MBA bij de Erasmus Universiteit af.

“Samen gaan staan voor het oplossen van een complexe opgave vergroot de kans op succes in de steeds veranderende omgeving. Door een gezamenlijke aanpak bekijk je de opgaven vanuit verschillende perspectieven en kunnen verrassende oplossingen naar voren komen. De ruimte krijgen om te groeien in dit samenwerken heb ik zelf ervaren als zeer motiverend en dit zie ik ook terug bij de mensen die ik begeleid of leiding aan geef. Ik zet me daarbij graag in bij het vinden van een duurzame balans tussen wat goed is voor jou en wat goed is voor de organisatie.”

 

 

Prof.dr. Tom de Koning (1963) is kinderarts en gespecialiseerd in zeldzame erfelijke aandoeningen. Na zijn opleiding in het Wilhelmina kinderziekenhuis werkte hij in Londen, Utrecht, Groningen en Zweden. Tevens bekleedde hij een aantal bestuursfuncties, onder andere bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Verder volgde hij een MBA-opleiding. Zijn huidige aanstelling als hoofd academische kindergeneeskunde aan de Universiteit van Lund combineert hij met een aanstelling bij het UMCG.

Het werken in twee verschillende gezondheidszorgsystemen en culturen is een enorme verrijking. Inhoudelijke aspecten komen grotendeels overeen, maar omgangsnormen, respect voor elkaar, werk-privé balans en leiderschap verschillen aanzienlijk. Ik zie veel dingen goed gaan, maar helaas ook veel niet. Leiderschap speelt daarin een doorslaggevende rol. Voor mij is het opleiden van jonge collega’s en hen coachen in de rol van zelfstandig onderzoeker en medisch specialist een belangrijke drijfveer om academisch te werken. Maar hoe weet je wat je wil, ga je om met teleurstellingen, zorg je dat je voor elkaar krijgt wat je zelf wil en richt je je carrière in? Dat zijn geen eenvoudige opgaven in het huidige gezondheidszorgsysteem, zeker niet in een afhankelijke positie. Klinisch en persoonlijk leiderschap geeft richting aan het antwoord op deze belangrijke vragen..”

 

Bij onze cursussen werken wij met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in en buiten de gezondheidszorg en geloven net als wij in de waarde van klinisch leiderschap.

  • Gijs Andrea en Richard Wentzel, Implementatie specialists, Better Results group
  • Carla Steeman, trainingsactrice, improvisatietrainer, cognitief gedragstherapeutisch werker
  • Hans Platje, trainingsacteur, trainer en coach
  • Heleen Brinkman, trainingsacteur en coach
  • Marc Blom, psychiater en voormalig Lid Raad van Bestuur Parnassia Groep
  • Bas Geerdes, medisch manager IKNL, voormalig senior medisch adviseur Zilveren Kruis
  • Christiaan Rompen, orthopedisch chirurg, medisch directeur, mede eigenaar OCON