Docententeam

Frank Berends (1953) is één van de grondleggers van het Curriculum Clinical Leadership. Na een carrière als GZ psycholoog en manager in de GGZ, begeleidt hij sinds 2000 professionals, teams, leiders en organisaties bij het realiseren van hun doelen. Dit doet hij naast docent ook als coach en adviseur organisatieontwikkeling. In 2005 vond hij een prachtige plek in Zuid Frankrijk waar hij sindsdien geregeld retraites organiseert.

"In mijn werk begeleid ik mensen en organisaties naar succes door zich te verbinden met wat ze in hun hart belangrijk vinden. Daarvoor te gaan staan en de bijbehorende keuzes te maken vraagt allereerst om ‘presence’ en moed. Daarna ontstaat verdieping, vertrouwen en intensiteit en komt het beste in ieder naar boven. Het is prachtig om dit te zien en bijzonder om samen te constateren dat deze verandering vaak natuurlijk en met plezier wordt doorgemaakt waarna het resultaat als vanzelf lijkt te komen. Ik werk oplossingsgericht en systemisch, met focus op zelfsturing vanuit ieders persoonlijke missie. Ik benut verschillen als complementaire kwaliteiten. Ik blijf  dicht bij de actuele opgaven en laat leren en doen hand-in-hand gaan (Action Learning). Voedingsbronnen in mijn werk zijn onder meer oplossingsgerichte systeemtherapie, het werk van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties), Appreciative Inquiry, Whole Scale Change principes, Theory-U, mindfulness en aikido."

Dr. Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en Medisch Specialist onderzoeker. Vervolgens werkte zij in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij tevens medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management Health Informatics, coaching, mediation en prediation. Sinds 2019 werkt ze als zelfstandig adviseur, (team)coach, procesbegeleider, mediator en later prediation expert, gericht op samenwerking in de zorg. Sinds 2020 is zij docent klinisch leiderschap.

“Tijdens mijn carrière als kinderarts en opleider heeft opleiding en training altijd een belangrijke rol voor mij gespeeld. Daarnaast weet ik goed wat er zich op de werkvloer afspeelt en hoe belangrijk het is in te zetten op verbetering van kwaliteit van zorg door optimalisering van samenwerking. Medisch specialisten vervullen daarbij een sleutelpositie. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zet ik graag in om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot klinisch leiders. Gedreven leiders, die leiden vanuit hun kern, uitgerust met tools, focus en werkplezier om zo optimale samenwerking in de zorg op alle niveaus te realiseren.”

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts in Zambia en Malawi en de laatste jaren als eindverantwoordelijke van het (net academisch geworden) Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre. Terug in Nederland heeft hij 11 jaar gewerkt als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar (tot november 2004) als algemeen directeur van het Deventer Ziekenhuis. Anne is een van de oprichters van De Praktijk.

“Mensen voelen zich in het algemeen sterker, gelukkiger en gezonder wanneer ze zo veel mogelijk invloed hebben op hun eigen directe omgeving. Dat geldt voor gezonde mensen, voor mensen die patiënt zijn, en ook voor professionals in de zorg en andere bedrijfstakken. Professionals in de zorg willen mensen met een vraag over hun gezondheid zo goed mogelijk helpen. In een steeds veranderende omgeving vraagt dat veel flexibiliteit en ook aandacht voor het evenwicht met werkomgeving en de privésituatie. Professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg daarbij te helpen zodat ze het beste uit zichzelf halen, dat is wat mij drijft en waar het bij de cursus klinisch leiderschap om gaat."

Audrey van Schaik (1972) is ruim 15 jaar psychiater en heeft in de GGZ verschillende management posities doorlopen, waaronder directielid bij GGZinGeest. Momenteel is zij bestuursvoorzitter van een grote ouderenzorgorganisatie, Kennemerhart. Naast haar werk als psychiater en bestuurder is zij altijd betrokken geweest bij onderwijs en intervisies van psychiaters (i.o) en medisch specialisten, o.a. door de ontwikkeling van de module beleid en management van het psychiatrieonderwijs. Ook was en is zij actief bij de NVvP, o.a. als bestuurslid van de afdeling beleid en management, de beroepsbelangencommissie en de KNMG. Daarnaast heeft zij een non-profit stichting gericht op empowerment van psychiatrisch patiënten en psychiatrie-educatie in Suriname.

“Zelf heb ik als beginnende psychiater de Leergang Beleidspsychiatrie (de voorganger van het CCL) gevolgd van Frank Berends en Frans Que. Dat was inspirerend, bood praktische handvatten en een leuk netwerk van psychiaters die met vergelijkbare issues worstelden, maar gaf vooral richting en betekenis aan mijn eigen keuzes in werk. Ik kon toen niet voorzien dat ik in de jaren die volgden zelf actief zou worden in het onderwijs rond medisch leiderschap, verandermanagement en beleid. Mijn ervaring als zorgbestuurder en pleitbezorger van medisch leiderschap zet ik graag in voor de ontwikkeling van andere medisch specialisten.”

 

Dr. Gert van Enk (1966) was 15 jaar kinderarts-opleider alvorens in 2014 bestuurder in de zorg te worden. In de periode als kinderarts was hij intensief betrokken bij opleiding, onderwijs en kwaliteit van zorg. Zo was hij 8 jaar lang lid van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en visiteerde hij vele ziekenhuizen. Als opleider was hij betrokken bij landelijke opleidingsvernieuwing en was hij via het opleidingsinstituut van het UMCU docent in opleidingsvaardigheden voor medisch specialisten. In de eigen organisatie was hij naast opleider ook voorzitter van de opleidingscommissie, leerhuismanager en oprichter en eerste voorzitter van de lokale vereniging voor medisch specialisten in dienstverband. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en lid van het KNMG-bestuur. In 2014 maakte hij de overstap naar de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Momenteel is hij daarnaast bestuurslid bij de NVZD en IZZ, en vervult hij enkele toezichthoudende functies. In 2019 volgde hij een opleiding tot mediator.

“De beste zorg voor de patiënt/cliënt kan in mijn overtuiging alleen geleverd worden als professionals en organisatie met de neuzen dezelfde kant op staan. En dat kan alleen als er een uitstekende cultuur is waar gezamenlijke verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken vanzelfsprekendheden zijn. Dat mogelijk maken is wat mij drijft.”

 

Dr. Jolien M. Bueno de Mesquita (1976) is bijna 10 jaar psychiater en bij verschillende zorgbedrijven van de Parnassia Groep als psychiater en manager zorg werkzaam geweest. Als aios zat zij in de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment werkt zij als psychiater bij Brijder verslavingszorg en de Crisisdienst. Zij is als  mentor en supervisor betrokken bij psychiaters, verslavingsartsen, huisartsen en verpleegkundig specialisten in opleiding. Sinds 2016 is Jolien als tutor, coach en docent actief binnen diverse cursussen, masterclasses en leergangen gericht op persoonlijk en professioneel (medisch) leiderschap voor aios, psychiaters en managers zorg. In haar praktijk ‘JBM Consultatie & Coaching’ coacht ze (zorg)professionals in hun loopbaanontwikkeling. Samen met Maurits Nijs schreef zij het boek ‘De essentie van leiderschap in de psychiatrie’ (Boom Psychologie en Psychiatrie).

“Tijdens mijn coaching en supervisie merk ik dat er op het gebied van leiderschapsvaardigheden en persoonlijk leiderschap vaak winst te behalen is. Competenties op het gebied van leiderschap zijn voor elke zorgprofessional essentieel, ook als je geen leidinggevende functie of -aspiratie hebt. Maar wat is de essentie van goed leiderschap, welke leiderschapsstijl past bij jou en hoe maak je die je eigen? Die persoonlijke ontwikkeling begeleiden en daarmee de zorg beter maken, is wat mij drijft.”

 

 

In memoriam Frans Que

Op 24 januari 2022 is onze collega Frans Que overleden. Frans stond samen met Frank Berends in 2003 aan de wieg van Berends-Que-Performance. Samen bouwden zij in de afgelopen 20 jaar aan een succesvol cursusaanbod, waarbij ze volop gebruik maakten van elkaars verschillende stijlen. Frans keek met voldoening en trots terug op wat hij samen met Frank en onze nieuwe docenten had kunnen meegeven aan onze cursisten als persoon, professional en leider en aan teams en organisaties in de gezondheidszorg. Hij was dankbaar voor het vertrouwen dat dit mogelijk maakte. Voor velen, en zeker ook voor ons, zijn Frans’ typische oneliners en houding een soort innerlijke gids geworden: “Je moet bewegen anders heeft sturen geen zin.” en “We hebben haast, dus we moeten vertragen.” Frans bleef op zijn karakteristieke stoïcijnse en realistische wijze tot het laatste moment, in lijn met onze stijl en waarden, steeds zijn eigen leider, en present.

Voor Frank blijft Frans bij alle cursussen en trainingen die hij geeft voelbaar aanwezig, ergens schuin links achter hem…

 

 

Bij onze cursussen werken wij met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in en buiten de gezondheidszorg en geloven net als wij in de waarde van klinisch leiderschap.

  • Martin de Heer MBA, zorgondernemer, bestuursvoorzitter van NL Mental Care en Mentaal Beter
  • Wouter Hart, auteur Verdraaide Organisaties en een groot inspirator op het gebied van leiden en organiseren vanuit de Bedoeling
  • Erwin van Meekeren, psychiater, docent en auteur, specialist Persoonlijkheidsproblematiek
  • Carla Steeman, trainingsactrice, improvisatietrainer, cognitief gedragstherapeutisch werker
  • Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur RadboudUMC
  • Joris Beerens, bedrijfskundige, consultant in de gezondheidssector
  • Jan Vissers, emeritus hoogleraar Zorglogistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam