Incompany Duaal Leiderschap op de kaart zetten

Een Incompany Duaal Leiderschap Programma is erop gericht leidinggevende duo’s binnen één organisatie vanuit inhoud en 'de bedoeling' richting te laten geven en hun synergie, impact en werkplezier te vergroten.

Duaal leiderschap is van groot belang in het roerige en complexe krachtenveld in de zorg in deze tijden van een veranderend zorglandschap dat nieuwe eisen stelt aan duale partners. Processen dienen tactischer te worden ingericht, er is meer sturing nodig op resultaten en er zullen veranderingen moeten worden doorgevoerd die noodzakelijk zijn om proactief en snel in te kunnen spelen op kansen en ontwikkelingen.

Deze incompany variant bieden wij aan voor leiderschap duo’s in de algemene en academische ziekenhuizen, GGZ instellingen en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en de Verstandelijke Gehandicapten zorg.  Centraal staat het werken aan optimale dynamiek tussen inhoud en bedrijfsvoering en het versterken van duale en persoonlijke effectiviteit. Daarbij zijn de programma’s toegesneden op de strategische prioriteiten, cultuur en de gewenste verandering en ontwikkeling binnen het betreffende ziekenhuis c.q. instelling. Ze zijn het hart van een beweging naar duaal leiderschap vanuit de 'bedoeling' binnen de gehele organisatie.

 

We sluiten aan bij de actuele thema’s, behoeften en gewenste toekomst van de organisatie en putten hierbij uit onderwerpen uit de cursus Duaal Leiderschap. Samen met de organisatie zorgen we voor beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering op de werkvloer.

Meer weten over een Incompany Duaal Leiderschap Programma?

Vul dan hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.