Nieuwe kansen voor samenwerkende ziekenhuizen

Steeds vaker krijgen medisch specialisten te maken met de gevolgen van het samengaan van ziekenhuizen. Ondanks de positieve intenties die hieraan ten grondslag liggen, is dat niet altijd even gemakkelijk. Nieuwe collega’s, nieuwe werkwijzen, nieuwe managers en vele andere veranderingen op een werkvloer die meestal al genoeg uitdagingen bood. Maar de samenwerking biedt ook nieuwe kansen!

 

Aan medisch specialisten van samenwerkende ziekenhuizen bieden we daarom een op maat gesneden Curriculum Clinical Leadership aan. We maken hierbij gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best practices uit de verschillende deelnemende ziekenhuizen en focussen op optimale samenwerking. Het programma richten we, in overleg met de Raad van Bestuur en de medische staven, op collectieve prioriteiten en thema’s.

 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Persoonlijk en klinisch leiderschap in tijden van fusie en andere samenwerkingsprocessen
 • Samenwerking tussen vakgroepen uit samenwerkende ziekenhuizen
 • Het nieuwe krachtenveld van belangen binnen de ziekenhuizen
 • Teamdynamiek en teamrolmanagement binnen de nieuwe teams
 • Management van gefuseerde vakgroepen
 • Thematische zorg
 • Veranderkunde rondom een fusie
 • Zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren
 • Conflictvaardigheid

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en toepassen in oefeningen en rollenspelen. Vaste onderdelen hierbij zijn:

 • Werkbesprekingen van actuele casuïstiek van de deelnemers via een gestructureerde intervisiemethode, die de deelnemers ook zelf leren toepassen.
 • Action learning: iedere deelnemer heeft een eigen ‘challenge’, iets dat hij voor elkaar wil krijgen vanuit zijn bedoeling. Deze wordt besproken en gevolgd tijdens de action learning sessies. Medecursisten en begeleiders geven feedback en inspiratie.

 

Dit CCL voor samenwerkende ziekenhuizen omvat drie tot vijf cursussen van bij voorkeur twee aaneengesloten, waarin steeds enkele kerncompetenties centraal staan. Samen bieden ze een samenhangende instellingsspecifieke opleidingsroute voor het optimaal benutten van de kansen die worden gecreëerd door het samengaan van ziekenhuizen.

Meer weten over een CCL voor samenwerkende ziekenhuizen?

Vul dan hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.