Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters

Het Curriculum Clinical Leadership is dé opleidingsroute voor psychiaters op het gebied van klinisch leiderschap: inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud, regie nemen binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg en de organisatie. Dat vereist een stevig persoonlijk en professioneel kompas en leiderschaps- en managementvaardigheden.

Clinical Leadership gaat over: kompas (inspiratie vanuit eigen missie en visie), koers uitzetten, inspireren en verbinden, leiderschap en management, resultaatgericht realiseren, leiden van veranderingsprocessen en persoonlijk leiderschap.

 

Eerdere deelnemers zijn enthousiast over het programma en wat het hen heeft opgeleverd:

"Inzicht in beleids- en organisatieprocessen"

"Inhoud vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering"

"Effectiever in leiderschap, management en beleid"

"Een professioneel kompas en ontwikkelplan"

“Praktische tools voor onder meer onderhandelen en conflictvaardigheid”

"Een waardevol netwerk"

"Persoonlijk leiderschap: weten wat je wilt, je eigen leider zijn"

"Inspiratie en plezier"

Het Curriculum omvat vijf cursussen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Tijdens de starmiddag en -avond van de eerste cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderlinge kennismaking om zo de basis te leggen voor een optimale opbrengst van het curriculum.

Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen een opleidingsroute in de voor klinisch leiderschap noodzakelijke competenties.

Jaargang 39 start in april 2023

Is dat te vroeg voor jou, laat het ons dan weten! We houden je dan op de hoogte van toekomstige startdata.

Bij ieder curriculum zijn enkele plaatsen beschikbaar voor Klinisch - en GZ psychologen, Verpleegkundig Specialisten en andere zorgprofessionals met een rol van manager of directeur zorg binnen de GGZ.  Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

CURSUS 1: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VANUIT MISSIE EN VISIE (19 t/m 21 april 2023, start om 15.00 uur)

Verkenning klinisch en persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing vanuit missie en visie, persoonlijk ontwikkelplan, presenteren en motiveren, timemanagement, mentale fitheid.

CURSUS 2: STUREN EN SAMENWERKEN (15-16 juni 2023, start om 09.00 uur)

Klinisch leiderschap en organisatiekunde, leiderschap en teameffectiviteit, (duaal) leiderschap en management, sturen vanuit visie en beleidsplan, SWOT-analyse, krachtenveldanalyse, onderhandelkunde.

CURSUS 3: INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN (21-22 september 2023, start om 09.00 uur)

Leiderschapsstijlen, strategische planning, projectmanagement, conflictvaardigheid, zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren.

CURSUS 4: VERANDEREN: KUNST EN KUNDE (9-10 november 2023, start om 09.00 uur)

Leiding geven aan organisatieverandering, HRM en organisatie- verandering, ondernemerschap, samenwerking tussen bedrijfsonderdelen.

CURSUS 5: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, DE KNIKKERS EN HET SPEL (18-19 januari 2024, start om 09.00 uur)

Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht, kosten en baten van de zorg, marktwerking en ontwikkelingen in de zorg, toekomstscenario’s, healthcare governance, de rol en visie van de zorgverzekeraar.

Tijdens de laatste cursus van het curriculum bieden wij de groep een 2-daagse verdiepingscursus aan die ongeveer een jaar na de afronding van het curriculum zal plaatsvinden. Hierbij kiezen we onderwerpen uit ons aanbod van 1-daagse verdiepingscursussen en stellen we een programma naar wens van de groep samen. Tijdens deze 2-daagsen wordt tijd ingepland voor intervisie en het bespreken van het Persoonlijke Ontwikkel Plan.

Tot nu toe heeft elke groep hier dankbaar gebruik van gemaakt en het weerzien van de mede-cursisten en de mogelijkheid van intervisie als zeer waardevol ervaren.

Kosten

Cursus 1 kost € 2.050,- per persoon (inclusief hotelkosten). De overige cursussen kosten € 1.860,- per cursus. Voor deelname aan alle vijf de cursussen geldt een gereduceerde totaalprijs van € 7.140,-.

Er is geen BTW verschuldigd.

 

Inschrijven voor het Curriculum Clinical Leadership voor psychiaters