Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters

Het Curriculum Clinical Leadership is dé opleidingsroute voor psychiaters op het gebied van klinisch leiderschap: inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud, regie nemen binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg en de organisatie. Dat vereist een stevig persoonlijk en professioneel kompas en leiderschaps- en managementvaardigheden.

Clinical Leadership gaat over: kompas (inspiratie vanuit eigen missie en visie), koers uitzetten, inspireren en verbinden, leiderschap en management, resultaatgericht realiseren, leiden van veranderingsprocessen en persoonlijk leiderschap.

 

Eerdere deelnemers (inmiddels meer dan 700 psychiaters en sinds 2017 ook overige medisch specialisten) zijn enthousiast over het programma en wat het hen heeft opgeleverd:

"Inzicht in beleids- en organisatieprocessen"

"Inhoud vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering"

"Effectiever in leiderschap, management en beleid"

"Een professioneel kompas en ontwikkelplan"

“Praktische tools voor onder meer onderhandelen en conflictvaardigheid”

"Een waardevol netwerk"

"Persoonlijk leiderschap: weten wat je wilt, je eigen leider zijn"

"Inspiratie en plezier"

Het Curriculum omvat vijf cursussen van 2,5 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor Clinical Leadership noodzakelijke competenties. Tezamen kunnen ze een samenhangende opleidingsroute vormen:

CURSUS 1: (ZELF)STURING VANUIT MISSIE EN VISIE

Onderwerpen: verkenning klinisch leiderschap, (zelf)sturing vanuit missie en visie, persoonlijk ontwikkelplan, presenteren en motiveren, timemanagement.

CURSUS 2: LEIDERSCHAP, TEAMMANAGEMENT, BELEIDSONTWIKKELING

Onderwerpen: klinisch leiderschap en organisatiekunde, leiderschap en teameffectiviteit, (duaal) leiderschap en management, sturen vanuit visie en beleidsplan, SWOT-analyse, het krachtenveld van belangen en machten (stakeholdersanalyse), onderhandelkunde.

CURSUS 3: INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN

Onderwerpen: leiderschapsstijlen, projectmanagement en strategische planning, vaardig in conflict, zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren.

CURSUS 4: VERANDERKUNDE (LEIDEN EN MANAGEN VAN VERANDERINGSPROCESSEN)

Onderwerpen: leiding geven aan organisatieverandering, HRM en organisatieverandering, persoonlijk leiderschap (varen op eigen kompas), ondernemerschap, samenwerking tussen bedrijfsonderdelen.

CURSUS 5: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN CAPITA SELECTA

Onderwerpen: persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht, kosten en baten van de zorg, marktwerking en ontwikkelingen in de zorg, toekomstscenario’s, healthcare governance, de rol en visie van de zorgverzekeraar.

Inschrijven voor het Curriculum Clinical Leadership voor psychiaters

U kunt zich inschrijven voor één of meerdere afzonderlijke cursusblokken of voor het Curriculum in zijn geheel.