Incompany

Een kompas, inspiratie vanuit eigen missie en visie, de eigen koers uitzetten, inspireren en verbinden en vanuit persoonlijk leiderschap je eigen doelen bereiken...  Clinical Leadership is van het grootste belang in het roerige en complexe krachtenveld van de ziekenhuizen en de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Een Clinical Leadership Programma (CLP) is een must voor professionals die vanuit inhoud en 'de bedoeling' richting willen geven en hun impact en werkplezier willen vergroten.

Een CLP sluit uitstekend aan bij de actuele roep om klinisch leiderschap, het organiseren vanuit 'de bedoeling' en het vakmanschap. Het leveren van goede en gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn, de klinisch leiders. Zij zijn degenen die vanuit clinical leadership aan de knoppen van de team- en organisatieperformance (dienen te) draaien, die effectief positie moeten nemen in hun team en ten opzichte van de stakeholders. En dat met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen 'bedoeling'.

Voor de medisch specialisten in de algemene en academische ziekenhuizen en regiebehandelaren in GGZ instellingen wordt deze incompany variant aangeboden. Onze incompany programma’s (Clinical Leadership Programma, CLP) zijn toegesneden op de strategische prioriteiten, cultuur en de gewenste verandering en ontwikkeling binnen het betreffende ziekenhuis c.q. instelling. Ze zijn het hart van een beweging waarin de professionals met elan leiderschap vertonen vanuit het vak en de 'bedoeling'. We sluiten aan bij de actuele thema’s, behoeften en gewenste toekomst van de organisatie. We putten daarbij uit de verschillende modules van het CCL. Ze brengen beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering teweeg.

 

Eerdere deelnemers zijn enthousiast over het programma en
wat het hen heeft opgeleverd:

“Combinatie hard-zacht, anders dan andere”

“In een vertrouwde omgeving wordt praktische informatie
en mogelijkheid tot reflectie aangeboden”

“Synergie, heel sterke combinatie van psychologie en organisatiekunde”

“Verhelderend, het krachtenveld waar je in zit echt te begrijpen”

“Goede voorbereiding op bijvoorbeeld een taak als medisch manager”

“Erg leerzaam, voert je van missie/visie via zaken als zorglogistiek en conflicthantering naar een persoonlijke leiderschapsstijl”

“Stimulerende begeleiding, veilige leeromgeving, zeer leerzaam, gevarieerd”

Aan samenwerkende ziekenhuizen kunnen we eveneens een 'standaard' CCL programma voor medisch specialisten aanbieden. In dat geval maken we gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best practices in de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Dit programma richten we in overleg op collectieve prioriteiten en thema’s.

Meer weten over een Clinical Leadership Programma voor medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen of voor regiebehandelaren in de zorg?

Vul dan hieronder uw gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

In samenwerking met