Incompany de koers uitzetten

Een Clinical Leadership Programma (CLP) is erop gericht professionals binnen één organisatie vanuit inhoud en 'de bedoeling' richting te laten geven en hun impact en werkplezier te vergroten.

Een kompas, inspiratie vanuit eigen missie en visie, de eigen koers uitzetten, inspireren en verbinden en vanuit persoonlijk leiderschap je eigen doelen bereiken.

Klinisch leiderschap is van het grootste belang in het roerige en complexe krachtenveld van de ziekenhuizen en overige zorginstellingen. Het leveren van goede en gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn, de klinisch leiders. Zij zijn degenen die aan de knoppen van de team- en organisatieperformance (dienen te) draaien, die effectief positie moeten nemen in hun team en ten opzichte van de stakeholders.

Deze incompany variant bieden wij aan voor medisch specialisten in de algemene en academische ziekenhuizen, regiebehandelaren in GGZ instellingen en zorgprofessionals uit de verpleging en verzorging en de verstandelijke gehandicapten zorg.  De programma’s zijn toegesneden op de strategische prioriteiten, cultuur en de gewenste verandering en ontwikkeling binnen het betreffende ziekenhuis c.q. instelling. Ze zijn het hart van een beweging waarin de professionals met elan leiderschap vertonen vanuit het vak en de 'bedoeling'.

We sluiten aan bij de actuele thema’s, behoeften en gewenste toekomst van de organisatie en putten hierbij uit onderwerpen uit het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch Specialisten of voor Psychiaters. En samen met de organisatie zorgen we voor beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering op de werkvloer.

 

Eerdere deelnemers zijn enthousiast over het programma en
wat het hen heeft opgeleverd:

“Combinatie hard-zacht, anders dan andere”

“In een vertrouwde omgeving wordt praktische informatie
en mogelijkheid tot reflectie aangeboden”

“Synergie, heel sterke combinatie van psychologie en organisatiekunde”

“Verhelderend, het krachtenveld waar je in zit echt te begrijpen”

“Goede voorbereiding op bijvoorbeeld een taak als medisch manager”

“Erg leerzaam, voert je van missie/visie via zaken als zorglogistiek en conflicthantering naar een persoonlijke leiderschapsstijl”

“Stimulerende begeleiding, veilige leeromgeving, zeer leerzaam, gevarieerd”

Aan samenwerkende ziekenhuizen kunnen we eveneens een 'standaard' CCL programma voor medisch specialisten aanbieden. In dat geval maken we gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best practices in de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Dit programma richten we in overleg op collectieve prioriteiten en thema’s.

Meer weten over een Clinical Leadership Programma voor medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen of voor regiebehandelaren in de zorg?

Vul dan hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.