Verdiepingscursussen Duaal Leiderschap

Duaal leiderschap kent vele facetten. En ieder duo brengt eigen relevante vooropleiding en ervaring mee. Daarom bieden wij verschillende ééndaagse verdiepingscursussen op het gebied van duaal leiderschap. Cursussen die zorgduo’s weer een stap verder helpen, precies op dat stukje duaal leiderschap waarin zij zich verder willen ontwikkelen.

Deze cursussen plannen we in op aanvraag. Je kunt je opgeven voor een specifieke cursus. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn nemen we contact met je op om een geschikte datum in te plannen. Verder lenen deze verdiepingscursussen zich in combinatie ook voor meerdaagse cursussen, die we naar wens kunnen samenstellen. Dit doen we al vele jaren met veel succes voor de terugkomdagen voor de groepen die een Curriculum Clinical Leadership hebben afgerond. Maar dit is ook mogelijk voor medisch specialisten die nog geen éérdere cursussen bij ons hebben gevolgd.

 

Onze ééndaagse verdiepingscursussen duaal leiderschap:

Zorglogistiek voor duo's

Verdiepingscursus zorglogistieke bedrijfsvoering voor duo’s

In deze verdiepingscursus verdiep je je samen met je duale managementpartner in de theorie en praktijk van zorglogistieke bedrijfsvoering en pas je deze ter plekke toe op je eigen zorglogistieke knelpunten en ambities. Hierbij oefen je je meteen in het effectief inzetten van je duale kwaliteiten.

Succesvolle zorglogistieke bedrijfsvoering vereist goede samenwerking van professionals en managers. Daarmee is dit hét domein bij uitstek voor effectief duaal leiderschap: het realiseren van optimale dynamiek tussen zorginhoud, innovatie en bedrijfsvoering.

Zorglogistieke bedrijfsvoering is hot. Als je in de huidige dynamiek van bezuinigingen en het veranderende krachtenveld van de gezondheidszorg je logistieke bedrijfsvoering op orde hebt sta je sterk. Dan ben je in staat je processen tactisch te organiseren en goed te anticiperen en sturen op je capaciteiten.

De verdiepingscursus is een coproductie met een gerenommeerd expert op het gebied van zorglogistieke bedrijfsvoering: Prof. dr. Jan Vissers (1951), emeritus hoogleraar Zorglogistieke Bedrijfsvoering / Health Operations Management bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg.

Resultaat

 • Inzicht in de theorie en praktijk van zorglogistieke bedrijfsvoering
 • Ervaring met de toepassing van dit inzicht op je eigen zorglogistieke knelpunten en ambities
 • Kennis van zorglogistieke issues en oplossingen in andere zorgorganisaties
 • Ervaring met het effectief inzetten van verschillen in rol, stijl en kwaliteiten bij het bereiken van een optimale dynamiek tussen zorginhoud, innovatie en bedrijfsvoering
Veranderingen leiden, kunst en kunde

Changemanagement voor managers en leading professionals

In deze verdiepingscursus breng je eigen actuele verandervraagstukken in. Aan de hand van deze casuïstiek krijg je inzicht in de principes van veranderkunde binnen een organisatie, in stijlen van denken en handelen en in de wijze waarop je vanuit jouw rol, kwaliteiten en stijl optimaal invloed kan uitoefenen op het resultaat.​

Met de input vanuit de verdiepingscursus ga je onder begeleiding van de docenten en collega’s in kleine groepen aan de slag met je eigen veranderopgave.

Resultaat:

 • Effectiever een organisatieveranderingsproces aangaan, leiden en managen
 • De kunst verstaan een aanpak te kiezen die past bij de veranderopgave, jouw ​stijl en die van de organisatie
Effectief vergaderingen leiden

Verdiepingscursus voorzitterschap voor managers en leading professionals

In deze verdiepingscursus verdiept je je in vergadertechnieken, zowel op procesmatig als communicatief niveau. Je brengt je eigen vergaderomstandigheden in en zoekt met docenten en mede-cursisten naar het optimaliseren ervan. Daarnaast oefen je in scenario’s je vooraf gestelde leerdoelen met betrekking tot het optimaal voorzitten van vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Resultaat

 • Kennis van vergadertechnieken
 • Inzicht in communicatie aspecten die relevant zijn bij het voorzitten van vergaderingen
 • Kennis ten aanzien van het optimaliseren van je eigen vergaderomstandigheden
 • Vaardigheid in je communicatie tijdens het voorzitten van vergaderingen en andere bijeenkomsten
 • Een plan om je in de toekomst verder in het voorzitten van bijeenkomsten te bekwamen
Het krachtenveld van de organisatie

Verdiepingscursus krachtenveld voor managers en leading professionals​

Sturen en samenwerken vanuit je persoonlijk en professioneel kompas vraagt naast weten wat je drijft en wilt bereiken ook inzicht in het krachtenveld waarin je dat doet. Een zorgorganisatie is een werkgemeenschap met aan de ene kant het 'werk': taken, organisatie, werkafspraken, etc.; de harde kant van de organisatie bestaande uit de 'S-en' Structuur, Systemen, Strategie. Aan de andere kant zijn er de 'sociale relaties': de gemeenschap/community; de zachte kant van de organisatie, bestaand uit de 'S-en' Shared values, Style, Skills en Staff.

In deze verdiepingscursus onderzoek je hoe dat krachtenveld in elkaar zit: hoe staat het met de ambitie van de organisatie? Hoe breed wordt die gedeeld? Met welke krachten en belangen heb je van doen? Hoe kan je daarin effectief samenwerken om je doelen te bereiken?

Resultaat:

 • Kennis over en het kunnen toepassen van het 7S-model van McKinsey
 • Inzicht in de belangen die spelen in het krachtenveld van zorgorganisaties
 • Kennis en vaardigheid om een stakeholders/krachtenveld analyse te maken (enkele cursisten zullen voor de ingebrachte casus een stakeholders/krachtenveld analyse hebben gemaakt)
Whole scale change: beweging brengen

Verdiepingscursus Whole Scale Change voor managers en leading professionals​

Een veranderingsproces leren inzetten volgens de principes van Whole Scale Change, een dynamische, systemische en oplossingsgerichte aanpak waarbij je werkt met (dwarsdoorsnedes van) het hele systeem.

Kenmerken zijn onder meer:

 • Werken met het hele systeem waarbij alle betrokken subsystemen worden gemobiliseerd en aanwezige kennis en ervaring wordt gedeeld en ingezet. Afwisselend in kleine groepen en grote groepsbijeenkomsten (Large Group Interventions).
 • Energie, ambitie en persoonlijk leiderschap mobiliseren in een collectief en persoonlijk leer- en ontwikkelingsproces.
 • “Gedoe komt er toch”: geen verandering zonder gedoe, zonder gedoe geen verandering. “Gedoe” en “weerstand” horen erbij en geeft informatie en energie die nodig zijn voor ontwikkeling. Niet vermijden maar uitnodigen en zorgen dat het op tafel komt. De dynamiek en de issues die leven zijn materiaal om mee te werken.
 • Leren, doen en ontwikkelen hand in hand in hand laten gaan.

Resultaat

 • Vertrouwd zijn met de principes van Whole Scale Change
 • Een veranderproces vanuit deze principes kunnen ontwerpen
 • Een Large Group Intervention kunnen ontwerpen en geoefend zijn in het ​faciliteren daarvan
Oplossingsgericht leiden als manager

Verdiepingscursus oplossingsgericht leiderschap voor managers en leading professionals

Over de toepassing van de principes van solution-focussed therapy in management en leiderschap. Probleemgerichte managers werken vanuit de vraag “wat gaat er mis, wat werkt niet?” Oplossingsgerichte managers vragen zich juist af wat er goed gaat en wat wel werkt. De cursus laat zien hoe effectief en leuk het is om problemen te benaderen vanuit de oplossing, de gewenste situatie.

Resultaat

 • Inzicht in de theorie en praktijk van oplossingsgericht leiderschap en management
 • Ervaring met de toepassing van diverse oplossingsgerichte interventies in eigen ​managementcases
 • Plezier in een nieuwe effectieve aanpak van managementopgaven
Teamoptimalisatie: synergie en resultaat

Verdiepingscursus teamontwikkeling voor managers en leading professionals

In deze verdiepingscursus verdiep je je in modellen en tools voor optimalisatie van teamsynergie en –performance. Je past deze toe in de analyse van de teamdynamiek en -performance aan de hand van eigen cases. Je oefent je in diverse interventies om een team te helpen tot meer synergie en resultaat te komen en om jouw best mogelijke bijdrage aan je eigen team te leveren.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Teamrolanalyse
 • Groepsdynamiek
 • Elementen en stijlen
 • Benutten van verschillen als complementaire kwaliteiten
 • Dealen met tegenstellingen
 • Werken aan een collectieve ambitie
 • Bevorderen van persoonlijk leiderschap

Resultaat

 • Inzicht in de theorie en praktijk van teamontwikkeling- en performance
 • Ervaring met teamrolanalyse en het elementenmodel van leiderschap en teamsynergie
 • Analyse, ontwikkel- en interventieplan voor eigen case
 • Ervaring met verschillende interventies ten behoeve van meer teamsynergie en -resultaat
 • Vaardiger en vrijer bij “teamgedoe”
Spelen met vuur: conflict als kans

Verdiepingscursus conflictvaardigheid voor managers en leading professionals

Verschillen en conflicten worden vaak gezien als bedreiging en verstoring en dus vermeden of weggemoffeld uit angst voor erger. Maar deze kun je ook leren benutten als krachtbron. Dat is een goed recept voor verlies van energie en vitaliteit, verlies van potentieel of escalatie. Conflict impliceert immers dat mensen iets zo belangrijk vinden dat ze er voor gaan staan en er voor willen gaan. En verschillen heb je nodig.

In deze verdiepingscursus leer je verschillen als complementaire kwaliteiten en conflict als krachtbron te benutten. Je leert de stadia van een conflict te herkennen, krijgt inzicht in jouw persoonlijke stijl van omgaan met conflict en leert aan de hand van eigen casuïstiek vaardig om te gaan met tegenstellingen en conflict.

Resultaat

 • Een open attitude tegenover verschillen en tegenstellingen
 • Inzicht in de eigen stijl en houding t.o.v. conflicten
 • Inzicht in het doorzien van problematiek en in stadia van escalatie
 • Nieuwe mogelijkheden voor effectief omgaan met tegenstelling en conflict in de eigen praktijk
 • De Aikido principes van leiderschap in een conflictueuze situatie kunnen toepassen
Leiderschap en improvisatie

Effectief acteren en improviseren voor managers en leading professionals

In deze verdiepingscursus ervaar je aan den lijve de essenties van effectief en improviserend acteren in het moment. Dit vormt een belangrijke sleutel tot effectief leiderschap en zelfsturing, waarmee je belemmerende patronen/gewoontes doorbreekt en er meer ruimte komt voor je intuïtie en het durven volgen van je impuls.

Allereerst doe je kennis op over de essenties van presence en persoonlijk leiderschap en oefen je met improviserend handelen vanuit presence. Daarna laat Carla Steeman, improvisatietrainer, je technieken uit het improvisatietheater op de volgende leiderschapthema’s ervaren:

 • Present zijn in het moment
 • Instappen: zonder aarzeling de situatie instappen die zich presenteert
 • Meebewegen: alles ontvangen en accepteren dat zich aandient, en “Act in an instant”, acteren vanuit presence. Daarbij maak je gebruik van weerstand en de energie die daarin besloten ligt.
 • Yes-set: ja, én, in plaats van nee of ja, maar….
 • Impact door pacing and leading vanuit presence en je ‘bedoeling’

Resultaat:

 • Inzicht in essenties van (persoonlijk) leiderschap en improvisatie
 • Ervaring met de toepassing van improvisatie-technieken en mindfulness in leiderschap en samenwerking
 • Ervaring met loslaten van patronen/gewoontes en het vrij en vloeiend handelen vanuit presence

Docenten

Al onze docenten participeren in onze ééndaagse verdiepingscursussen. Daarnaast werken wij per cursus met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs.

 

Kosten en accreditatie

Deelname aan een ééndaagse verdiepingscursus kost € 750,- (er is geen btw verschuldigd).
De accreditatie bedraagt 6 punten.

 

Wil je meer weten over één van bovenstaande cursussen?

Laat dan je e-mailadres of telefoonnummer achter en er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.