Een kompas, inspiratie vanuit eigen missie en visie, de eigen koers uitzetten, inspireren en verbinden, en vanuit persoonlijk leiderschap je eigen doelen bereiken...  Clinical Leadership is van het grootste belang in het roerige en complexe krachtenveld van de ziekenhuizen.

Een Clinical Leadership Programma (CLP) is een must voor professionals die vanuit inhoud en "de bedoeling” richting willen geven, en hun impact en werkplezier willen vergroten!

Een CLP sluit uitstekend aan bij de actuele roep om klinisch leiderschap, het organiseren vanuit de Bedoeling en het vakmanschap. Het leveren van goede en gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn, de klinisch leiders. Zij zijn degenen, die vanuit clinical leadership aan de knoppen van de team- en organisatieperformance (dienen te) zitten, die effectief positie kunnen nemen in hun team en naar de stakeholders. En dat met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen “bedoeling”.

Voor de medisch specialisten in de algemene en academische ziekenhuizen is deze incompany variant de eerste keus. Onze incompany programma’s (Clinical Leadership Programma, CLP) zijn toegesneden op de strategische prioriteiten, cultuur en de gewenste verandering en ontwikkeling binnen het betreffende ziekenhuis cq instelling. Ze zijn het hart van een beweging waarin de professionals met elan leiderschap vertonen vanuit het vak en de “bedoeling”. In dat geval sluiten we aan bij de actuele thema’s, behoeften en gewenste toekomst van de organisatie. We putten daarbij uit de verschillende modules van het CCL. Ze brengen beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering teweeg.

 

Eerdere deelnemers zijn enthousiast over het programma en
wat het hen heeft opgeleverd:

“Combinatie hard-zacht, anders dan andere”

“In een vertrouwde omgeving wordt praktische informatie
en mogelijkheid tot reflectie aangeboden”

“Synergie, heel sterke combinatie van psychologie en organisatiekunde”

“Verhelderend, het krachtenveld waar je in zit echt te begrijpen”

“Goede voorbereiding op bijvoorbeeld een taak als medisch manager”

“Erg leerzame cursus, voert je van missie/visie via zaken als zorglogistiek en conflicthantering naar een persoonlijke leiderschapsstijl”

“Stimulerende begeleiding, veilige leeromgeving, zeer leerzaam, gevarieerd”

Aan samenwerkende ziekenhuizen kunnen we wel een “standaard” Curriculum Clinical Leadership (CCL) voor medisch specialisten aanbieden. In dat geval maken we gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best-practises in de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Zo’n programma snijden we in dat geval in overleg toe op collectieve prioriteiten en en thema’s.

 

Zo'n CCL omvat vijf cursussen van 2 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor Clinical Leadership noodzakelijke competenties. Tezamen kunnen ze een samenhangende opleidingsroute vormen.

CURSUS 1: (ZELF)STURING VANUIT MISSIE EN VISIE

Onderwerpen: Persoonlijk Leiderschap, (zelf)sturing: diepte-interviews, oefening, elkaar coachen naar een persoonlijk kompas, Essenties van clinical leadership, Persoonlijk ontwikkelplan maken in leergoepen, Het krachtenveld van het ziekenhuis, Presenteren, inspireren en motiveren

CURSUS 2: STUREN EN SAMENWERKEN

Onderwerpen: Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen, Organisatiekunde, het DOR-ESH model, Teamdynamiek en teamrolmanagement, Het krachtenveld van belangen binnen het ziekenhuis, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)?, Communicatiepatronen onderkennen, het voeren van het meta-gesprek, Onderhandelvaardigheden, Intervisie rond eigen casuïstiek

CURSUS 3: INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN

Onderwerpen: Programma- en projectmanament, toepassen op eigen cases, Zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren, Conflictvaardigheid, theorie en oefenen in rollenspel met acteurs, Intervisie rond eigen casuïstiek

CURSUS 4: VERANDEREN > KUNST EN KUNDE

Onderwerpen: Kleuren en stijlen van veranderen, Ontwerpen van een passende veranderaanpak, Leiding geven aan veranderprocessen in eigen cases: leiderschapsstijlen, Vernieuwen en ondernemen, Intervisie rond eigen casuïstiek

CURSUS 5: CAPITA SELECTA

Onderwerpen: Visie en rol van de zorgverzekeraar, Governance: principes, codes, praktijk, inclusief MMSB, Workshop business case, Workshop Roos van Leary, Evaluatie persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling, Intervisie rond eigen casuïstiek

Meer weten over een Clinical Leadership Programma of een Curriculum Clinical Leadership voor medisch specialisten?

Vul dan hieronder uw gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

In samenwerking met