Ervaringen van deelnemers Curriculum Clinical Leadership

Deelnemers melden met veel voldoening terug te kijken op een inspirerend leerproces, waarin zij hun eigen bedoeling en persoonlijk en klinisch leiderschap (her-)vonden, en dat tot concrete doorbraken leidde in hun professionele performance. Zij zeggen hierover onder meer:

 

“Een dynamische en intensieve cursus die onder deskundige en betrokken begeleiding van de docenten een kleine revolutie heeft betekent voor mijn persoonlijk leiderschap. Met name het ervaringsgericht leren door oefeningen en casuïstiek hebben voor mij heel helder gemaakt wat mijn bedoeling is in mijn werk en ook privé. Het is een eiland in de tijd, je legt bijzondere contacten met collega’s en komt telkens weer zeer geïnspireerd thuis.”

 

“Tijdens de cursus heb ik geleerd om te werken vanuit mijn wensen, mijn idealen, zowel op mijn werk als privé. Een aanrader voor iedere psychiater, ook als je geen beleidsfunctie hebt.”

 

“Combinatie hard-zacht, anders dan andere cursussen.”

 

“Je moet bewegen, anders heeft sturen geen zin.”

 

“In een vertrouwde omgeving wordt praktische informatie en mogelijkheid tot reflectie aangeboden.”

 

“Ik heb ontdekt hoe effectief je wordt als je je eigen leider bent: meer werking, minder werken.”

 

“Ik heb de regie gepakt en de ruimte genomen.”

 

“Verhelderend het krachtenveld waar je in zit echt te begrijpen.”

 

“Inzicht in en invloed op het krachtenveld, met praktische kennis en vaardigheden in mijn bagage.”

 

“Synergie, heel sterke combinatie van psychologie en organisatiekunde.”

 

“Veel inspiratie, energie en zelfvertrouwen opgedaan, nieuwe stappen gemaakt.”

 

“Stimulerende begeleiding, veilige leeromgeving, zeer leerzaam, gevarieerd.”

 

“Erg leerzame cursus, voert je van missie/visie via zaken als zorglogistiek en conflicthantering naar een persoonlijke leiderschapsstijl.”