Sturen en samenwerken

Cursus 2 van het Curriculum Clinical Leadership voor psychiaters

Deze cursus vindt plaats op 8 & 9 mei 2025

De tweede stap in het ontwikkelen van klinisch leiderschap staat in het teken van sturen en samenwerken, vanuit je persoonlijk en professioneel kompas.

Dat vraagt naast weten wat je drijft en wilt bereiken (je missie en visie) ook inzicht in het krachtenveld waarin je dat doet. De organisatie is een werkgemeenschap met aan de ene kant het 'werk': taken, organisatie, werkafspraken, etc.; de harde kant van de organisatie bestaande uit de 'S-en' Structuur, Systemen, Strategie. Aan de andere kant zijn er de 'sociale relaties': de gemeenschap/community; de zachte kant van de organisatie, bestaand uit de 'S-en' Shared values, Style, Skills en Staff.

In deze cursus onderzoek je hoe dat krachtenveld in elkaar zit: hoe staat het met de collectieve ambitie? Met welke krachten en belangen heb je van doen? Hoe kan je daarin effectief samenwerken om je doelen te bereiken? Daartoe verdiep je je in de dynamiek van samenwerking en synergie in teams en je eigen voorkeurspatronen en valkuilen daarbij.

Je scherpt je vaardigheid in het doorzien van en dealen met eventuele dysfunctionele patronen in de samenwerking en de communicatie. Ook oefen je je vaardigheden in onderhandelen: het zoeken naar win-win oplossingen in situaties met tegengestelde belangen.

Onderwerpen

 • Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen
 • Organisatiekunde, het DOR-ESH model
 • SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes
 • Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)?
 • Teamdynamiek en teamrolmanagement
 • Sturen vanuit visie en beleidsplan
 • Onderhandelvaardigheden
 • Intervisie rond eigen casuïstiek

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en actie: toepassen in oefeningen en rollenspelen.

Docenten

De kerndocenten van het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters zijn Bianca van Maldegem, Jolien Bueno de Mesquita, Marlies Snelleman. Vaste gastdocent is Audrey van Schaik.

Daarnaast werken wij per cursus met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in de gezondheidszorg, als medisch specialist, ondernemer en/of bestuurder of trainer:

 • Martin de Heer MBA, zorgondernemer, bestuursvoorzitter van NL Mental Care en Mentaal Beter
 • Erwin van Meekeren, psychiater, docent en auteur, specialist Persoonlijkheidsproblematiek
 • Gijs Andrea, Implementatie specialist, Better Results group
 • Richard Wentzel, Implementatie specialist, Better Results group
 • Carla Steeman, trainingsactrice, improvisatietrainer, cognitief gedragstherapeutisch werker
 • Hans Platje, trainingsacteur, trainer en coach
 • Heleen Brinkman, trainingsacteur en coach
 • Marc Blom, psychiater en voormalig Lid Raad van Bestuur Parnassia Groep
 • Anne Jonkman, voormalig ziekenhuisbestuurder, oprichter van De Praktijk, toezichthouder
Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat om 16 punten voor cursusblok 1 en 12 punten per overig cursusblok.

Kosten

Cursus 1 kost € 2.095,- per persoon (inclusief hotelkosten). De overige cursussen kosten € 1.945,- per cursus. Voor deelname aan alle vijf de cursussen geldt een gereduceerde totaalprijs van € 7.395,-.

Er is geen BTW verschuldigd.

Cursusdata en locatie

Deze cursus vindt plaats op 8 & 9 mei 2025.

Deze cursus start op 8 mei 2025 om 09.00 uur. Al onze cursussen vinden in principe plaats in Hotel 't Speulderbos in Garderen.

Studiebelasting

Voor de eerste cursus 2,5 dagen (inclusief de tussenliggende avonden). Voor de overige cursusblokken 2 dagen (inclusief de tussenliggende avond). Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht).

Verplichte literatuur

Voor het Curriculum is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van het onderstaande boek:

Aanbevolen:

Wellicht wordt deze literatuurlijst in de loop van het cursusjaar verder uitgebreid met aanbevolen (niet verplichte) literatuur.