CURSUS 3: LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT > INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN

De derde stap in het ontwikkelen van clinical leadership staat in het teken van waar maken. Je weet wat je belangrijk vindt en wilt bereiken (missie en visie), je geeft van daaruit effectief en inspirerend richting in het complexe krachtenveld van belangen en relaties, en nu komt het aan op concreet realiseren.

In deze module bekwaam je je daartoe in de principes van projectmatig werken en programmamanagement: heldere gedeelde resultaten bepalen, stap voor stap in een logische volgorde daarna toewerken, en daarbij goed managen van mensen, middelen en informatie.

Ook verdiep je je in de essenties van zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren. Die moet je kennen om zorginhoudelijke thema’s helder te kunnen vertalen naar zorgprocessen en te verbinden aan organisatie en bedrijfsvoering.

Wanneer het aankomt op echt waarmaken krijg je ongetwijfeld te maken met tegengestelde belangen en dus (potentiële) conflicten. Dat hoort erbij, en als je er goed mee om weet te gaan kan je die juist benutten als energie- en krachtbron. Daarom onderzoek je in deze cursus je conflictvaardigheid, en oefen je je daarin in rollenspelen met acteurs.

Onderwerpen

 • Programma- en projectmanagement, toepassen op eigen cases
 • Zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren
 • Conflictvaardigheid, theorie en oefenen in rollenspel met acteurs
 • Intervisie rond eigen casuïstiek

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en actie : toepassen in oefeningen en rollenspelen.

Docenten

Frank Berends, GZ-psycholoog, trainer/coach en organisatieadviseur, Frans Que T.H., psychiater-psychotherapeut, MBA.

In de meeste cursussen treden gastdocenten en/of acteurs op, o.a.:

 • Dr. Bertine Lahuis, Kinder en Jeugdpsychiater, bestuursvoorzitter Karakter
 • Drs. Ariëtte van Reekum, psychiater, docent en Bestuurslid GGZ Breburg
 • Herma van der Wal, Psychiater en lid van de Raad van Bestuur van Dimence
 • Prof. Dr. Ir. Jan Vissers, hoogleraar Zorglogistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Erwin van Meekeren, psychiater, docent en auteur, specialist Persoonlijkheidsproblematiek
 • Martin de Heer MBA, zorgondernemer, bestuursvoorzitter van NL Mental Care en Mentaal Beter
 • Prof. Dr. Robert Schoevers, hoogleraar, opleider en afdelingshoofd Psychiatrie aan het UMC Groningen
 • Prof. Dr. Guus van Montfort, bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie aan de Universiteit Twente en voorzitter van Actiz
 • Wouter Hart, auteur Verdraaide Organisaties en een groot inspirator op het gebied van leiden en organiseren vanuit de Bedoeling
 • Jean Vranken, aikido meester
Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat per cursusblok om 16 punten.

Kosten

Per cursusblok € 1.750,- per persoon (inclusief hotelkosten). Voor deelname aan alle 5 de cursussen geldt een gereduceerde totaalprijs van € 6.200,-.

Er is geen BTW verschuldigd.

Cursusdata en locatie

Deze cursus vindt plaats op 19, 20 en 21 mei 2021 (jaargang 35).

Al onze cursussen vinden in principe plaats in Hotel 't Speulderbos in Garderen.

Studiebelasting

Per cursus(blok) 2,5 dagen (inclusief de tussenliggende avonden). Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht).

Verplichte literatuur
Voor het Curriculum is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van de onderstaande boeken:

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor deze cursus. U kunt de gewenste cursus(sen) aanvinken of kiezen voor het gehele Curriculum (alle 5 de cursussen). Na inschrijving krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van ons secretariaat.

Kosten € 6200,- per persoon (inclusief hotelkosten) voor het hele Curriculum of € 1750,- per afzonderlijke cursus. Over te maken na ontvangst van de factuur