Cursus Duaal Leiderschap

Duale effectiviteit en werkplezier vergroten tijdens drie intensieve trainingsdagen

Een cursus voor medisch managers, bedrijfsmanagers en directeuren bedrijfsvoering die als duo leiding (gaan) geven in ziekenhuizen, GGZ of andere zorgorganisaties. Dat kan op elk niveau in de organisatie zijn: van divisie- tot teamniveau. Een echte aanrader die je direct concrete resultaten zal opleveren. Al meer dan 300 duo’s hebben met succes en plezier hun duale effectiviteit vergroot in onze open- en incompany cursussen.

 

Je werkt aan optimale dynamiek tussen inhoud en bedrijfsvoering en je versterkt je duale en persoonlijke effectiviteit door slimme inzet van verschillen in stijl, kwaliteiten en rollen. Je vindt manieren om elkaar scherp te houden en het beste in elkaar naar boven te brengen.

 

Door synergie meer resultaat!

 • Weten wat jou en je duale partner drijft in leven en werk en dit inzetten om als duo doelmatig en met plezier samen te werken.
 • Gezamenlijke visie op wat je als duo wilt bereiken en daartoe te doen hebt, daarvoor gaan staan en gaan (Duaal Kompas en Ontwikkelplan).
 • Samen een duale ambitie ontwikkelen, waarna je als duo kan bewerkstelligen dat je team zich hieraan verbindt, resulterend in een collectieve ambitie.
 • Krachtig duaal leiderschap door effectief gebruik te maken van de verschillen in rol, stijl en kennis en elkaars sterke punten.

Achtergrondinformatie

Tijdens een tweedaagse en ongeveer zes weken later een afsluitende dag, werk je samen met je duale partner met andere managementduo’s aan het optimaliseren van ‘duale synergie’. Het gaat om met plezier en doelmatig opereren in het krachtenveld van de organisatie. Kwaliteiten en  onderlinge verschillen in rol, stijl, kennis en vaardigheden worden daarbij als krachtbron gebruikt. Dat vraagt inzicht in elkaars persoonlijke en professionele missie (wat drijft je in jouw leven en jouw werk?) en visie (wat wil je voor elkaar krijgen?). Maar ook inzicht in elkaars sterke en zwakke kanten, persoonlijke stijlen en de dynamiek als duo.

 

Eerdere deelnemers zijn enthousiast over het programma en wat het hen heeft opgeleverd:

“Ik heb 2 dagen de tijd genomen
om echt stil te staan en ben nog nooit zo actief en vol energie
geweest tijdens een cursus.”

"Erg goed om stil te staan bij de krachten en valkuilen van samenspel."

"Goed om tijd te hebben voor reflectie. Dit gaf inzicht, verdieping, richting en energie."

"Heel mooi om beiden met nieuwe tools weg te kunnen gaan."

"Het deed me verdiepen in hoe we samen als duo sterk staan."

"Mooie gezamenlijke zoektocht waarbij je een spiegel wordt voorgehouden."

"Eén van de beste trainingen die ik ooit heb gevolgd. Veel inzicht gekregen en geprikkeld om de diepte in te gaan en samen uit te vogelen welke route op welke manier te bewandelen."

Waarom deze cursus?

Om samen met je management partner effectief te kunnen functioneren moet je processen en beleidsontwikkelingen weten te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering, en andersom. Ook stelt het eisen aan je persoonlijke kunde op het gebied van zelfsturing, leiderschap en aan pro-activiteit en creativiteit. Belangrijk daarbij, en helaas vaak vergeten, is investeren in synergie in de samenwerking met je duale management partner. Beide dienen hun specifieke rol met verve te spelen en de verschillen als complementaire en elkaar versterkende krachten optimaal te benutten.

Als duo geef je het goede voorbeeld, niet alleen door tijd in elkaar te investeren, maar ook door het proces door te maken om te komen tot een (duale) collectieve ambitie. Hierdoor ben je vervolgens beter in staat om als duo te komen tot een collectieve ambitie van je team.

Het veranderende zorglandschap (o.a. marktwerking, netwerken) stelt daarnaast nieuwe eisen aan duale partners. Ze dienen processen tactisch in te richten, te sturen op resultaten en veranderingen te leiden die noodzakelijk zijn om proactief en snel in kunnen spelen op actuele kansen en ontwikkelingen.

 

Doelmatig als duo functioneren in dit krachtenveld vereist alertheid om elkaar scherp te houden, moed om elkaar aan te spreken en enthousiasme om het beste in elkaar naar boven te halen. Hiervoor zul je regelmatig tijd en aandacht moeten besteden aan elkaar. Deze cursus biedt een prachtige gelegenheid om daaraan vorm te geven.

 

Aan de orde komen onder meer:

 • Samen werken vanuit persoonlijke missie en visie
 • Duaal leiderschap en management
 • Een gemodificeerd DOR-ESH managementmodel
 • Inzichten vanuit de groepsdynamica en systeemtherapie
 • Conflictstijlen
 • Onderhandelen als duo
 • Duaal leiderschapsontwikkelingsplan

Stijl van werken

Een afwisselend programma met vaart: korte inleidingen, opdrachten in leergroepen.

Actief leren door doen: rollenspelen, eigen casuïstiek, intervisie, groepsopdrachten.

Werkbesprekingen in een leergroep waarin de materie wordt gerelateerd aan eigen casuïstiek en praktijkopgaven.

Duaal ontwikkelingsplan en actuele eigen praktijkopgave als rode draad.

Docenten

Cursusdata, kosten en accreditatie

25 & 26 april 2023
met een afsluitende dag op 7 juni 2023

Kosten € 2100,- per persoon (inclusief overnachting en maaltijden in Hotel 't Speulderbos).
De accreditatie bedraagt 18 punten.

Komt de start van deze cursus voor jou te vroeg? Laat het ons dan weten! We houden je dan op de hoogte van toekomstige startdata.

Deze cursus kan ook incompany worden georganiseerd.
Neem voor informatie hierover contact met ons op.