Verandering leiden: kunst en kunde

Workshop changemanagement voor managers en leading professionals

Ontwerpen, leiden en managen van veranderingsprocessen is een kunst en een kunde.

In deze workshop brengt u eigen actuele verandervraagstukken in. Aan de hand van deze casuïstiek krijgt u inzicht in de principes van veranderkunde binnen een organisatie, in stijlen van denken en handelen en in de wijze waarop u vanuit uw rol, kwaliteiten en stijl optimaal invloed kan uitoefenen op het resultaat.​

Met de input vanuit de workshop gaat u onder begeleiding van de docenten en uw collega’s in kleine groepen aan de slag met uw eigen veranderopgave.

Resultaat

 • Effectiever een organisatieveranderingsproces aangaan, leiden en managen
 • De kunst verstaan een aanpak te kiezen die past bij de veranderopgave, de eigen ​stijl en die van de organisatie
 • Een eigen actuele veranderopgave succesvoller aangaan, en de opgedane kennis ​gedeeld hebben met betrokkenen

Achtergrondinformatie

Tijdens een tweedaagse en ongeveer zes weken later een afsluitende dag, werk je samen met je duale partner in een groep met ander managementduo’s aan het optimaliseren van ‘duale synergie’. Dat is als duo doelmatig en met plezier opereren in het krachtenveld van de organisatie, waarbij je elkaars kwaliteiten en de verschillen in rol, stijl, kennis en vaardigheden als krachtbron gebruikt. Dat vraagt inzicht in elkaars persoonlijke en professionele missie (wat drijft je in jouw leven en jouw werk?) en visie (wat wil je voor elkaar krijgen?). Maar ook in elkaars sterke en zwakkere kanten, in elkaars persoonlijke stijlen en in de dynamiek als duo in relatie tot de context waarin je opereert.

Waarom deze cursus?

Als medisch manager, bedrijfsmanager en directeur bedrijfsvoering opereer je samen met je management partner binnen het spanningsveld tussen zorginhoud, organisatie en bedrijfsvoering. Om effectief in dat krachtenveld te kunnen functioneren moet je vakinhoudelijke processen en beleidsontwikkelingen weten te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering, en andersom. Ook stelt het eisen aan je persoonlijke kunde op het gebied van beleidsontwikkeling, zelfsturing, en leiderschap en aan pro-activiteit en creativiteit. Heel belangrijk daarbij, en helaas vaak vergeten, is investeren in synergie in de samenwerking met je duale management partner. Beide dienen hun specifieke rol met verve te spelen en de uit de onderscheiden rollen voortvloeiende verschillen als complementaire en elkaar versterkende krachten optimaal te benutten. Het veranderende krachtenveld van de gezondheidszorg (marktwerking, DOT) maakt dat extra belangrijk. Deze veranderingen stellen nieuwe eisen aan het vermogen van de duale partners om als duo processen slim in te richten, te sturen op resultaten en afspraken en de tweede en derde orde veranderingen te leiden die noodzakelijk zijn om proactief en snel in kunnen spelen op actuele kansen en ontwikkelingen.

Om doelmatig als duo te functioneren in dit krachtenveld is moed nodig om elkaar scherp te houden, elkaar aan te spreken en het beste in elkaar naar boven te halen en in te zetten. Hiervoor zul je regelmatig tijd en aandacht moeten besteden aan elkaar. Deze cursus biedt een prachtige gelegenheid om daaraan vorm te geven.

Aan de orde komen onder meer:

 • (Duaal) leiderschap en management
 • Een gemodificeerd DOR-ESH managementmodel
 • (Samen)werken vanuit persoonlijke missie en visie
 • Synergie in doelmatig samenwerken als team
 • Teamrollen
 • Conflictstijlen
 • Leiderschap en gender
 • Onderhandelen
 • Rol van de beleidsprofessional in de planning en controlecyclus
 • Procesgericht organiseren
 • Duaal leiderschaps ontwikkelingsplan

Stijl van werken

Een afwisselend programma met vaart: korte inleidingen, opdrachten in leergroepen.

Actief leren door doen: rollenspelen, eigen casuïstiek, intervisie, groepsopdrachten.

Werkbesprekingen in een leergroep waarin de materie wordt gerelateerd aan eigen casuïstiek en praktijkopgaven.

Duaal ontwikkelingsplan en actuele eigen praktijkopgave als rode draad.

Docenten

Cursusdata & kosten

21 & 22 juni
en 24 september 2021

4 & 5 oktober
en 2 november 2021

29 & 30 november 2021
en 11 januari 2022

Kosten € 1800,- per persoon (inclusief overnachting en maaltijden in Hotel 't Speulderbos)

Als u belangstelling heeft wacht dan niet te lang, want er kunnen maximaal 10 duo’s deelnemen.

 

Deze cursus kan ook incompany worden georganiseerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.