CURSUS 4: VERANDEREN > KUNST EN KUNDE

Als je bezig gaat met het realiseren van wat je vanuit je missie en visie belangrijk vindt, in het krachtenveld van belangen en relaties binnen de organisatie, betekent dat verandering: het wordt anders dan het was. Het is belangrijk als clinical leader inzicht te hebben in veranderdynamieken binnen organisaties, en vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van een veranderaanpak die past bij jezelf en bij de doelen en de context waarin die gerealiseerd moeten worden.

De vierde cursus van het curriculum is daarom gewijd aan het begrijpen, ontwerpen en bege-leiden van veranderprocessen. Aan de hand van het “vijf kleuren-model” van Léon de Caluwé c.s. leer je organisaties en veranderprocessen te begrijpen en te benaderen vanuit verschillende perspectieven, en een aanpak te kiezen die past bij de gegeven én de gewenste situatie, en bij jezelf; het maakt voor de aanpak immers veel uit of het gaat om het verbeteren van het bestaande, of het creëren van iets heel nieuws.

Aan de hand van eigen verandercases oefen je je in stijlen van leiderschap bij verandering, en in het kiezen van passende interventies.

Iets willen veranderen, of iets nieuws ontwikkelen, heeft veel te maken met ondernemerschap. Daarom gaan we in deze cursus in gesprek met een zorgondernemer over nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen die zich aandienen, en over wat ondernemerschap inhoudt en van je vraagt.

Onderwerpen

  • Kleuren en stijlen van veranderen
  • Ontwerpen van een passende veranderaanpak
  • Leiding geven aan veranderprocessen in eigen cases: leiderschapsstijlen
  • Vernieuwen en ondernemen
  • Intervisie rond eigen casuïstiek

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en actie : toepassen in oefeningen en rollenspelen.

Docenten

De kerndocenten van het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch specialisten zijn Anne Jonkman, Frank Berends en Frans Que. Daarnaast werken wij per cursus met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in de gezondheidszorg, als medisch specialist, ondernemer en/of bestuurder.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat per cursusblok om 12 punten.

Kosten

Per cursusblok € 1.400,- per persoon (inclusief hotelkosten). Voor deelname aan alle 5 de cursussen geldt een gereduceerde totaalprijs van € 6.000,-.

Er is geen BTW verschuldigd.

Cursusdata en locatie

Datum in overleg. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Al onze cursussen vinden in principe plaats in Hotel 't Speulderbos in Garderen.

Studiebelasting

Per cursusblok 2 dagen (inclusief de tussenliggende avond). Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht).

Verplichte literatuur

Voor het Curriculum is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van het onderstaande boek: