CURSUS 5: CAPITA SELECTA

Het curriculum rust je toe om, gedreven door jouw missie en visie en gewapend met de kennis en vaardigheden van een clinical leader, je zorginhoudelijke doelen te realiseren in het complexe krachtenveld van het ziekenhuis.

In de vijfde cursus van het curriculum maak je de cirkel in de ontwikkeling van je clinical leadership rond. Je vergroot je effectiviteit door verdiept inzicht in de visie en rol van de zorgver-zekeraar en in de principes en de praktijk van governance. Ook oefen je in het maken van een business-case, waarin je heel concreet de kosten en baten van een door jou gewenste vernieuwing of verbetering in beeld brengt, voor jezelf en de andere belanghebbenden.

De cirkel rond maken doe je ook door goed stil te staan bij je ontwikkeling en bereikte resultaten in dit curriculum aan de hand van je persoonlijk kompas en -ontwikkelplan, en de feedback en tips van je medecursisten en de docenten.

We sluiten de module af met een workshop over de “Roos van Leary”, waarin je je inzicht verrijkt in patronen in (interpersoonlijk) gedrag, en je eigen bijdrage aan én mogelijkheden in relationele dynamiek.

Onderwerpen

  • Visie en rol van de zorgverzekeraar
  • Governance: principes, codes, praktijk, inclusief MMSB
  • Workshop business case
  • Workshop Roos van Leary
  • Evaluatie persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling
  • Intervisie rond eigen casuïstiek

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en actie : toepassen in oefeningen en rollenspelen.

Docenten
De kerndocenten van het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch specialisten zijn Anne Jonkman, Frank Berends en Frans Que. Daarnaast werken wij per cursus met aansprekende gastdocenten en trainingsacteurs. Zij hebben hun sporen verdiend in de gezondheidszorg, als medisch specialist, ondernemer en/of bestuurder.
Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat per cursusblok om 12 punten.

Kosten

Per cursusblok € 1.400,- per persoon (inclusief hotelkosten). Voor deelname aan alle 5 de cursussen geldt een gereduceerde totaalprijs van € 6.000,-.

Er is geen BTW verschuldigd.

Cursusdata en locatie

Datum in overleg. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Al onze cursussen vinden in principe plaats in Hotel 't Speulderbos in Garderen.

Studiebelasting

Per cursusblok 2 dagen (inclusief de tussenliggende avond). Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht).

Verplichte literatuur
Voor het Curriculum is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van het onderstaande boek: